Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku  rozpoczęło działania w ramach projektu  „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”  który jest realizowane przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Ponieważ wolontariusze w naszej szkole od dawna przygotowują specjale książeczki sensoryczne dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych dlatego też i tym razem przygotowali projekt z myślą o takich działaniach. Przygotowane książeczki trafią do  Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnym ISKIERKA gdzie dzieci z wielką radością przyjmują nasze ręcznie wykonane  książki  i  pomoce, które służą nie tyko zabawie ale przede wszystkim poznaniu świata i rewalidacji.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 października br., zmarła po długiej chorobie
Ś.P. Helena Bystrowicz – wieloletnia dyrektor szymbarskiej szkoły i nauczycielka matematyki.

Urodziła się 14 października 1939 r. w Rożnowicach, gdzie ukończyła szkołę podstawową, będąc aktywną harcerką. W 1958 r. ukończyła legendarne Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach. Tu osiągnęła cel – zawód nauczyciela, który, jak pisała w swoim życiorysie, pojawił się w jej dziecięcych marzeniach. W latach 1958 – 1975 pracowała w zawodzie, ucząc w szkołach podstawowych w Olszynach, Rożnowicach, Racławicach oraz Libuszy. Jednocześnie kontynuowała doskonalenie zawodowe kończąc wpierw Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, a następnie w 1977 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku matematyka.

W 1975 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Szymbarku. W 1977 r. objęła w niej funkcję dyrektora szkoły, którą pełniła do 1991 r., gdy przeszła na emeryturę.  Jej pracę charakteryzowały bardzo pochlebne opinie zarówno uczniów i innych nauczycieli, jak i oceny zwierzchników. W wielu z nich,  czytamy, że „własną postawą, którą cechuje wysoki stopień zdyscyplinowania, sumienność, obowiązkowość, troska o dziecko, aktywność społeczna, w wydatny sposób oddziaływuje na postawę nauczycieli i uczniów”. W okresie pracy dydaktycznej i kierowniczej w szkole pozostawiła w naszym środowisku wyraźny i pozytywny ślad organizując z wielkim zaangażowaniem pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ze szczególną pasją rozwijając talenty uczniów uzdolnionych, dbając z sercem i życzliwością o dobro każdego wychowanka, popularyzując wiedzę pedagogiczną wśród rodziców oraz dbając o rozwój warsztatu pracy nauczycieli naszej szkoły. W okresie swojej pracy pedagogicznej była doceniana za merytoryczną wiedzę, zdolności metodyczne, działania wychowawcze i organizatorskie. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Pani Dyrektor - ŚP. Helena Bystrowicz – pozostanie w pamięci naszej szkolnej społeczności wzorem zaangażowanego, odpowiedzialnego, wymagającego pedagoga i pełnego serdeczności człowieka.

Całej rodzinie, wszystkim bliskim oraz przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                           Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP w Szymbarku

14 października – uroczysty Dzień Edukacji Narodowej, który także stanowi tę szczególną chwilę, gdy tradycyjnie nasi Pierwszoklasiści składają ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły.  To była piękna uroczystość poprowadzona przez grupę najstarszych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, z udziałem zespołu wokalnego Kantylena, w obecności pocztu sztandarowego. Ósmoklasiści złożyli piękne życzenia nauczycielom, a najmłodsi wspaniałym programem, w którym wykazali się umiejętnościami śpiewu, tańca, deklamacji oraz m.in. wiedzą o szkole, Polsce, bezpieczeństwie. Zasłużyli na pasowanie? Oczywiście! Moment Pasowania Pierwszaków połączony uroczystością Dnia Edukacji Narodowej pokazał, że stanowimy dobrą wspólnotę nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wspólnotę, która wierzy, że nadzieja jaką są najmłodsi – rozkwitnie.

Koło turystyczno-krajoznawcze pod opieką pani Marioli Piekarz oraz Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką ks. Michała Łukasika oraz Marka Dziedziaka w słoneczną środę, 29 września br. wyruszyło na pierwszy w tym roku pieszy rajd turystyczny. Dla tej pierwszej grupy (młodszej) był to początek zdobywania Gorlickiej Odznaki Turystycznej, dla drugiej (starszej) tradycyjny rajd integracyjny. Celem 36 młodych wędrowców była góra Chełm (781 m n.p.m.) wznosząca się nad wsią Ropa. Po dwóch godzinach intensywnego spaceru, po pokonaniu stromego podejścia i wielu leśnych przeszkód wszyscy uśmiechnięci dotarli do szczytu z pamiątkowym krzyżem. Chwila na zdjęcia i odpoczynek, zejście na dół, piękne widoki i godzinę później wycieczka dotarła do kaplicy na grybowskim Podchełmiu. Tu wysłuchali opowieści pana Grzegorza, opiekuna kaplicy, o jej budowie i ciekawej wojennej historii. Ks. Michał (solenizant!) w jej pięknym wnętrzu odprawił mszę świętą.

To radość dla naszej szkoły, naszych uczniów, ich nauczycieli i rodziców. 22 września br. 26 uczniów i absolwentów naszej szkoły odebrało z rąk Wójta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe w roku szkolnym 2020/2021. Uroczystość Gali edukacyjnej miała miejsce w SP w Kobylance, która cieszyła się otwarciem nowej hali sportowej.

Gratulacje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W grupie wyróżnionych znaleźli się:

 

Przez dwa prawie tygodnie września uczniowie z klas IV-VII zmagali się w oficynie Dworu Gładyszów (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) z trudną i kruchą materią plastyczną, jaką jest szkło. Trzeba było w chłód szkła tchnąć moc swej wyobraźni i kreatywności. Podczas dwugodzinnych zajęć pod opieką artystki pani Magdy Kuźniarz, uczniowie projektowali prace, które miały przedstawiać fragmenty kasztelu, otoczenie wokół, a przede wszystkim maszkarony z zamkowej attyki. Na podstawie obserwacji powstały liczne projekty, które po wyborze najciekawszych przenoszone były na szklane płytki. Niektórzy grawerowali swoje rysunki w płycie szklanej za pomocą specjalnej szlifierki, inni malowali na odtłuszczonej płytce specjalną farbą ceramiczną. Byli też tacy, którym udało się wykonać prace w obydwu technikach. Gotowe opracowane szklane dzieła zostały wypalone w piecu w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza.