Szanowni Rodzice,

W związku ze zmianą w  Rozporządzeniu MEiN w dn. 22.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od poniedziałku 26 kwietnia do 2 maja umożliwiono hybrydową organizację zajęć  lekcyjnych tylko w klasach I – III szkoły podstawowej. Oznacza to, że harmonogram zajęć zaplanowany jest w taki sposób, że połowa uczniów klas I-III będzie mieć zajęcia stacjonarne w szkole, a druga część uczniów klas I-III odbywać je będzie zdalnie z wykorzystaniem tak jak dotąd internetowej platformy edukacyjnej. Harmonogram w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne i naprzemienne realizowanie dwóch sposobów prowadzenia zajęć przez poszczególne klasy. Ten trudny do realizacji proces będzie wymagał elastyczności nauczycieli oraz kolejnego dostosowania się Państwa Rodziców do nowej sytuacji edukacyjnej. Niestety uczniowie klas IV – VIII pozostają nadal w domach, uczestnicząc w kształceniu na odległość z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w poszczególnych dniach wg dotychczasowego planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Harmonogram zajęć dla klas I – III  z uwzględnieniem zajęć stacjonarnych (w szkole) oraz zajęć on-line (w domu) został przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły.

W związku z nową sytuacją przypominam uczniom i rodzicom kilka istotnych zasad organizacyjnych.

  1. Obecność dzieci na zajęciach szkolnych łączy się ze stosowaniem zasad sanitarnych (obecność zdrowych dzieci, dezynfekcja i mycie rąk, stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych – wejście, korytarze, toalety, własne przybory szkolne, ograniczenie obecności w  szkole rodziców i osób postronnych).
  2. Dowóz i odwóz uczniów wg wcześniejszego rozkładu (ograniczenie w busie do 10 osób): 

do szkoły – Ośrodek Zdrowia 7.30/ Łęgi Granice 7.40 

ze szkoły – Łęgi Granice 12.30/13.25 Ośrodek Zdrowia 12.40/13.35 

  1. Uczniowie dotychczas uczestniczący w zajęciach świetlicowych mogą korzystać z opieki w świetlicy po zakończonych zajęciach. Ze względów sanitarnych prosimy jednak rodziców niepracujących o odbieranie dzieci po zakończeniu zajęć.
  2. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych nadal odbywają się na terenie szkoły.
  3. Wydawanie obiadów dla uczniów w godz. 11.25 – 12.00
  4. Prosimy rodziców o zaopatrywanie dzieci w potrzebne przybory, podręczniki, II śniadanie i napoje. Można korzystać z wody do picia w szkole tylko do własnych pojemników.
  5. W zakresie procedur sanitarnych w szkole obowiązuje Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 18 stycznia 2021 r.

 

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 4 marca do 9 kwietnia br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2014 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022.

  

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolawszymbarku.pl). Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie do 9 kwietnia 2021r do godz. 1500.

                     Wniosek o przyjęcie do klasy I                                        Zgłoszenie do klasy I SP

Rekrutacja uczniów do projektu "Małopolskie Talenty" na rok szkolny 2021/2022 - druki w załącznikach.

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (plik*.pdf)                   Formularz rekrutacyjny do projektu (plik *.doc)

„Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz."

Z bólem serc pożegnaliśmy dziś drogą nam Ś.P. Zuzannę Pasiut, naszą ósmoklasistkę. W wieku czternastu lat była jak wzrastające drzewo u progu wiosny, z pękającymi pąkami i młodymi liśćmi, w których lekki wiatr nieśmiało brzmiał pierwszymi życiowymi marzeniami i planami, szeleścił zapowiedzią przyszłych owoców.

Zuzia... Skromna i cicha, swoją edukacyjną i społeczną aktywnością wypełniała wiele obszarów życia szkoły. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych, prezentacjach muzycznych zespołu Kantylena, pracowała z zapałem w gronie wolontariuszy. Ze szczególnym entuzjazmem oddawała się realizacji harcerskich idei, wierności symbolom krzyża i harcerskiej lilijki. W tym środowisku podczas zbiórek, biwaków i obozów zyskała grono wiernych przyjaciół.

Pożegnali naszą Zuzię wychowawczynie, nauczyciele, koleżanki i koledzy z klas ósmych, wszyscy uczniowie doceniając Jej takt, kulturę osobistą, wierność w przyjaźni, dyskretny uśmiech, chęć niesienia pomocy i serdeczność. Jesteśmy przekonani, że Jej osoba, będzie stanowiła dla nas inspirację jak żyć mądrze i pięknie. Bliskich zmarłej uczennicy zapewniamy o wsparciu i naszej solidarności. Otaczamy Zuzię modlitwą, serdeczną pamięcią i wiarą w przyszłe spotkanie.

Wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych - księżom, nauczycielom, rodzicom, uczniom i harcerzom bardzo dziękuję za godny udział w chwilach ostatniego pożegnania.

Marek Dziedziak

dyrektor szkoły

Szanowni Państwo,

Pierwszy etap pomocy dla poszkodowanej w dramatycznym pożarze szymbarskiej rodziny dobiega końca. Dzięki wielkiej życzliwości i solidarności tysięcy osób i dziesiątków instytucji, nie tylko udało się zgromadzić kwotę dającą pewność odbudowy domu dla poszkodowanej rodziny, ale także niezbędne środki materialne do funkcjonowania pogorzelców w pierwszych dniach po tragedii. Od pierwszych chwil po dramatycznym zdarzeniu w dniu 17 stycznia br. blisko poszkodowanych byli przedstawiciele gminnych instytucji, dbając o opiekę medyczną
i psychologiczną dla pogorzelców, utrzymując kontakt z Dyrekcją Szpitala oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogiczej w Gorlicach.
W sercach wielu osób zrodziła się także chęć niesienia pomocy finansowej. W Urzędzie Gminy Gorlice, przy wsparciu Wójta Gminy Gorlice został powołany Komitet Pomocy Pogorzelcom z Szymbarku, złożony z osób reprezentujących społeczność Szymbarku (ks. Paweł Górski – Proboszcz parafii, Tadeusz Górski – Sołtys, Bogdan Wszołek – Prezes OSP oraz Marek Dziedziak – Dyrektor szkoły).  Tego samego dnia Komitet zarejestrował zbiórkę publiczną i uruchomił konto pomocowe w Banku Spółdzielczym w Gorlicach.    
Na tragedię nie pozostali obojętni także organizatorzy zbiórki na portalu pomagam.pl czy facebookowej licytacji „Szansa na lepsze jutro dla pogorzelców z Szymbarku”.
Lokalne media na bieżąco informowały o zdarzeniu oraz organizowanych formach wsparcia.

W niedzielny poranek 17 stycznia całą społecznością szkolną wstrząsnęła wiadomość dramatycznej śmierci uczennicy klasy ósmej - Zuzi Pasiut. Wspominamy ją jako wspaniałą uczennicę, wolontariuszkę i harcerkę, dobrą koleżankę i przyjaciółkę. Otaczamy ją serdeczną pamięcią i modlitwą. Wszyscy odczuwamy głęboki żal z powodu tej niezwykle smutnej informacji, a bliskim – Rodzicom i Rodzeństwu zmarłej Zuzi składamy szczere wyrazy współczucia.

    

W tragicznym pożarze domu ucierpiała cała rodzina tracąc dorobek życia – współpracując z władzami Gminy Gorlice i ludźmi dobrych serc staramy się otoczyć ją opieką i materialnym wsparciem.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły