Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
1. Informuję, że nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Szymbarku biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne uczniów, w szczególnym okresie Wielkiego Tygodnia, podjęli w dniu 12.04. decyzję o zawieszeniu strajku w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. Tak więc w dniach nauki od poniedziałku do środy zajęcia szkolne odbywać się będą normalnie od godziny 8.00. Dowóz i odwóz autobusem szkolnym wg normalnego harmonogramu. Zmiany w planie lekcji wynikające z organizacji Egzaminu Ósmoklasistów zostaną zaplanowane w dzienniku elektronicznym. Jednocześnie protestujący nauczyciele poinformowali, że kontynuować będą strajk w obronie godności swojego zawodu i adekwatnego do swojej pracy wynagrodzenia w dniach pracy szkoły, gdy nie odbywają się zajęcia tj. 18 i 19 kwietnia (czwartek, piątek) oraz w dniu 23 kwietnia (wtorek).
 
2. W dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek i środa) odbędzie się egzamin ósmoklasistów. W związku z tym w każdy dzień zapraszam wszystkich uczniów klas VIII do szkoły na godzinę 8.00
W pierwszym dniu (15.04.2019 r.) uczniowie od godz. 9.00 pisać będą egzamin z języka polskiego. Trwać on będzie 120 minut. W drugim dniu (16.04.2019 r.)  od godziny 9.00 rozpocznie się egzamin z matematyki, który trwać będzie 100 minut.  W dwóch pierwszych dniach uczniowie pisać będą egzamin w szkolnej sali gimnastycznej. Trzeci dzień (17.04.2019 r.) to egzamin z języka angielskiego (trwa 90 minut). Rozpocznie się również o godz. 9.00 i odbędzie się w 2 salach egzaminacyjnych. Pamiętamy, aby w tych dniach przyjść w stroju odświętnym, ale również ciepłym ze względu na chłody. Uczeń powinien zabrać czarno piszące długopisy, legitymację szkolną oraz dodatkowo na egzamin z matematyki linijkę. Można wnieść na salę zakręconą butelkę wody mineralnej. W każdym dniu egzaminu uczniowie otrzymają II śniadanie. Wszystkich proszę o nastrój skupienia i spokoju. Do zobaczenia w szkole.
 
Dyrektor szkoły – Marek Dziedziak

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści!
Nauczyciele zdają w tych dniach egzamin ze swojej postawy obywatelskiej i solidarności zawodowej walcząc o swoje prawa pracownicze, godność zawodu, protestując przeciw odczuwanym przez wszystkich skutkach dokonanych zmian w oświacie. Także przed uczniami gimnazjum czas ważnego egzaminu, który rozpoczniemy w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa). W pierwszym dniu uczniowie piszą egzamin z przedmiotów humanistycznych (godz. 9.00 historia i wos, godz. 11.00 język polski). W związku z tym zapraszam wszystkich uczniów klas III gimnazjum do szkoły na godzinę 8.00 (autobus szkolny 7.30 Szymbark Dół, 7.40 Szymbark Granice).


Pamiętajmy, aby w tym dniu przyjść stroju odświętnym, zabrać czarno piszące długopisy oraz legitymację szkolną. Ze względów organizacyjnych uczniowie będą przystępować do egzaminu w dwóch salach egzaminacyjnych, w tym sali gimnastycznej. W związku z tym prosimy, szczególnie dziewczęta o ubranie cieplejszego sweterka (sala jest chłodniejszym miejscem).
Wszystkich proszę o nastrój skupienia i spokoju. Informację o przebiegu kolejnych dni egzaminu podamy uczniom w dniu jutrzejszym.

Dyrektor szkoły - Marek Dziedziak 

W poniedziałek 8 kwietnia br. wobec braku porozumienia Rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja taka ma miejsce także w naszej szkole i wielu innych szkołach regionu. Tak jak dzisiaj, także jutro 9 kwietnia br. niemożliwe będzie prowadzenie planowych zajęć lekcyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, których rodzice ze względów osobistych i zawodowych nie będą mogli zapewnić opieki w domu. W dniu dzisiejszym (8.04.2019) taką opieką objęliśmy niewielką grupę uczniów. Za utrudnienia przepraszam i proszę Państwa o wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły Marek Dziedziak

Szanowni Rodzice!

Z przykrością informuję, że brak porozumienia Rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie może doprowadzić w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do rozpoczęcia akcji strajkowej w polskich szkołach. Sytuacja taka może wystąpić także w naszej szkole, w referendum za tą formą legalnego protestu opowiedziało się 86 % pracowników. Prawdopodobnie w zaistniałej sytuacji nie będzie możliwe prowadzenie planowych zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Dlatego zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o organizację w miarę możliwości opieki nad swoimi dziećmi w dniu 8 kwietnia br. w domach rodzinnych. Deklaruję możliwość organizacji bezpiecznych zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach pracy szkoły (godz. 8 -15) dla tych uczniów, których rodzice ze względów osobistych i zawodowych nie będą mogli zapewnić pobytu dziecka w domu. W związku z możliwością zmian w sytuacji dotyczącej organizacji pracy szkoły od poniedziałku 8 kwietnia br., prosimy śledzić kolejne informacje na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

                                                                                  Dyrektor szkoły Marek Dziedziak

W uzgodnieniu z Proboszczem  ks. dr Pawłem Górskim informuję że w dniach 27 - 29 marca br. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Tak jak w roku ubiegłym nauki rekolekcyjne prowadzone będą przez świeckich animatorów oraz księży na terenie szkoły. Odbywać się będą także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez nauczycieli. Szczegóły organizacji zajęć podczas rekolekcji znajdują się w załączniku.
Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

  W dniach 11 i 12 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorami Konkursu byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Gorlickie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy współpracy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasza Płatka Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku działając na podstawie Zarządzeń Nr 16/2019 i Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dn. 28.01.2019 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Szymbarku, czyli we własnym obwodzie szkolnym dokonują tylko zgłoszenia dziecka do szkoły i z mocy prawa są do klasy pierwszej przyjęci. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Szymbarku (obwodem szkoły) składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Gorlice.

Zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym (Szymbark) można dokonywać
w dniach 6 marca – 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
(w godzinach od 7.30 – 15.30) lub bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora szkoły (nowy segment dydaktyczny) Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego składa się
w dniach 1 – 25 kwietnia 2019 r.
Niezbędne do zapisu druki ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do odbioru w sekretariacie lub "klikając" na link:    Wniosek o przyjecie do klasy I SP       Zgłoszenie do klasy I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Marek Dziedziak

   W ramach projektu ,,Poznajemy zawód inżyniera’’ kilkunastu uczniów naszej szkoły wyjechało na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.