KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – 15.01.2021

Procedury bezpieczeństwa klasa I-III od 18 stycznia 2021 r.

W związku z powrotem do pracy dydaktycznej szkoły po okresie świąteczno – feryjnym przekazują kilka informacji organizacyjnych.

 1. Informuję, że w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 18 stycznia 2021 roku wracamy do formy pracy hybrydowej łączącej nauczanie stacjonarne uczniów klas I – III oraz kształcenie na odległość uczniów klas IV – VIII.
 2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają wg aktualnego planu zajęć. Drobne zmiany wystąpiły w klasach IV, a większe nastąpią od 1 lutego, gdy rozpoczniemy II semestr.
 3. Biorąc pod uwagę warunki organizacyjno-lokalowe oraz wytyczne sanitarne zajęcia wszystkich klas I – III rozpoczynamy o godzinie 8.00. Uczniowie po pozostawieniu odzieży w szafce udają się do swojej sali lekcyjnej oczekując na rozpoczęcie lekcji. Przerwy nauczyciele uczący w poszczególnych klasach organizują wg potrzeb, tak aby unikać pobytu na korytarzu więcej jak dwóch klas.
 4. Ze względów na bezpieczeństwo sanitarne uczniów, nauczycieli i pracowników prosimy o udział w zajęciach szkolnych dzieci zdrowych, bez objawów infekcyjnych. W wypadku wystąpienia gwałtownych objawów infekcji u dziecka (temperatura powyżej 37 st., atak kaszlu, ogólne złe samopoczucie) będziemy prosić rodziców o odbiór dziecka ze szkoły i podjęcie leczenia w placówce służby zdrowia.
 5. Uczniowie są zobowiązani do stosowania podstawowych zasad sanitarnych (DMDM): DEZYNFEKCJA (po wejściu do szkoły), MYCIE RĄK (po skorzystaniu z toalety, po spożyciu posiłku), DYSTANS (bez powitań, uścisków, używania wspólnych przyborów, częstowania się) oraz stosowanie MASECZEK (obowiązkowo w przestrzeniach wspólnych szkoły – korytarze, toalety, nieobowiązkowo podczas zajęć w salach).
 6. Nauczyciele zobowiązani są do dbałości o wentylację (wietrzenie) sal w których uczniowie odbywają zajęcia.
 7. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi obowiązkowo stosują w pracy podstawowe środki ochronne – dezynfekcja, maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.
 8. Obecność rodziców w przestrzeniach wspólnych szkoły i salach lekcyjnych nie jest wskazana (tylko w wyjątkowych sytuacjach i na zaproszenie nauczyciela). Rodzice doprowadzają i odbierają dzieci w przedsionku szkoły zachowując dystans od innych osób oraz obowiązkowo stosując środki sanitarne – dezynfekcję i maseczki. Prosimy o wykorzystanie innych form komunikowania się rodziców z wychowawcami (telefon, e-mail, dziennik elektroniczny i platforma MS Teams).
 9. Prosimy Państwa o odbiór dzieci ze szkoły jak najsprawniej po zakończeniu zajęć, a ze względów sanitarnych korzystanie ze świetlicy tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinno-zawodową.
 10. Prosimy o zaopatrywanie dzieci w drugie śniadanie (własny posiłek, napoje), które wychowawca organizuje w sali lekcyjnej przy stolikach uczniowskich. Obiady dla uprawnionych uczniów wydawane będą w jadalni w godzinach od 11.00 do 11.45 w trakcie przerw organizowanych przez nauczycieli w danej klasie. Rodziców, którzy ubiegali się o bezpłatne obiady w GOPS prosimy o dokonanie formalności w Ośrodku.
 11. Organizowany jest dowóz i odwóz uczniów do/ze szkoły. Kursy autobusu:

Do szkoły: Szymbark Dół – 7.30   Szymbark Granice/Łęgi – 7.45

Ze szkoły: Szymbark Łęgi/Granice – 12.35 13.25   Szymbark Dół – 12.45 13.35

 1. W ramach porządkowania sal lekcyjnych dokonywana jest codzienna dezynfekcja, a w pomieszczeniach wspólnych szkoły: toaletach, jadalni, pomieszczeniach i drzwiach wejściowych kilkakrotnie w ciągu dnia.
 2. Klasy IV – VI odbywają, odbywają zajęcia on-line, tak jak do tej pory z wykorzystaniem platformy MS Teams (zajęcia ok. 30 minut). Tam znajdują się informacje o planowanych zajęciach oraz poleceniach do samodzielnej pracy, materiałach edukacyjnych i zadaniach. Informacje o tematach zajęć, frekwencji, ocenach, sprawdzianach znajdują się platformie dziennika elektronicznego szkoły.
 3. W tygodniu poprzedzającym termin klasyfikacji śródrocznej nauczyciele uczący w klasach IV – VIII w godzinach popołudniowych organizują spotkania konsultacyjne dla uczniów mających trudności z uzyskaniem pozytywnych wyników nauczania w wyznaczonych lub dodatkowych terminach z zachowaniem zasady, że grupa uczniów nie może być liczniejsza niż 5 osób.
 4. Zajęcia specjalistyczne (np. logopedyczne, rewalidacyjne), zarówno dla uczniów z klas I – III, jak i z klas IV – VIII odbywają się stacjonarnie (w budynku szkoły).
 5. Dyżur Pedagoga: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA w godz. 9.00 -14.00
 6. BIBLIOTEKA SZKOLNA otwarta jest w dniach pracy szkoły (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) w godz. 8.00 – 14.00.
 7. SEKRETARIAT SZKOŁY czynny jest w dniach pracy szkoły (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) w godz. 7.30 – 15.30. Przy korzystaniu z pracy sekretariatu prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Bardzo proszę wszystkich rodziców o wsparcie wychowawcze dla swoich uczniów, wzmocnioną motywację w niełatwym okresie nauki na odległość, dbałości o zdrowie dzieci tak aby powrót do zajęć szkolnych po dłuższej przerwie był spokojny i sprawny.
 9. Szczegółowe Zarządzenie dyrektora dotyczące bezpiecznej organizacji pracy uczniów klas I – III od 18.01.2021 r. znajduje się TUTAJ.

Życzę pomyślności i zdrowia w nowym roku, niech przynosi nadzieję na szybki powrót normalności.

Ciesząc się na powrót do wspólnej pracy, serdecznie pozdrawiam -

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Okres przedświąteczny dla wolontariuszy jak co roku jest bardzo pracowity. Pomimo obostrzeń sanitarnych i ten rok taki był. Zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa

i przestrzegając zasad reżimu sanitarnego wolontariusze pracowali w małych grupkach pod opieką Pani Eweliny Trybus i Karoliny Wszołek.

Prace rozpoczęli dużo wcześniej przed świętami aby paczki i upominki dotarły na czas. Przygotowali drewniane bombki i kartki z życzeniami, które zostały wysłane dla żołnierzy i kombatantów,  dołączając się do ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Bohatera”. Pamiętając o najmłodszych Polakach na kresach wschodnich zorganizowali zbiórkę przyborów szkolnych i materiałów papierniczych, jak i również przygotowali drewniane bombki z życzeniami. Materiały te zostały wysłane do fundacji Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY, a następnie do rodzin. Tą akcję wsparli sponsorzy, którzy ufundowali drewniane bobki oraz zakupili część przyborów szkolnych.  

Film z życzeniami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

przed nami czas Bożego Narodzenia, wspaniałych rodzinnych świąt budzących wiarę i niosących radość. Życzę wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele wspaniałych duchowych przeżyć i miłych spotkań. W zbliżającym się Nowym 2021 Roku niech towarzyszy wszystkim pogoda ducha, dobre zdrowie oraz nadzieja na przezwyciężenie wszelkich trudności i niepokojów.

Moi Drodzy Uczniowie,

najbliższe tygodnie to czas wolny od zajęć szkolnych (23.12.2020 – 17.01.2021), okres świąteczny oraz czas przyspieszonych ferii zimowych. Wykorzystajcie go dobrze na spotkania z bliskim i wypoczynek. Nie zapomnijcie też o uporządkowaniu swoich szkolnych notatek i uzupełnienie zaległości (jeśli się pojawiły). Na długie 4 tygodnie wolne od szkoły nauczyciele zaproponowali Wam także ciekawe prace projektowe. Wykonajcie je, na pewno dadzą satysfakcję, pozwolą rozwinąć ważne kompetencje oraz zainteresują czytaniem baśni, nauką języka angielskiego, tworzeniem prac plastycznych, matematycznymi ciekawostkami, obserwacją księżyca, doświadczeniami przyrodniczymi itp. Pamiętajcie aby w tym okresie zadbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. Ruch na świeżym powietrzu, spacer po urokliwej szymbarskiej okolicy oraz zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa sanitarnego pozwoli w dobrej kondycji przetrwać trudny czas zagrożenia epidemicznego. Mam nadzieję, że w poniedziałek - 18 stycznia 2021 roku spotkamy się w szkole.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych. Pełna treść informacji TUTAJ

Druga połowa listopada to tradycyjnie czas spotkań rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami. W br. szkolnym ze względu na okres kształcenia na odległość proponujemy Państwu spotkania za pośrednictwem internetu. Odbędą się one w dniach:

18/XI – klasy I – III

19/XI – klasy IV – VI

20 XI – klasy VII – VIII

W godzinach popołudniowych (16 – 17.30) wychowawcy klas zaproszą Państwa na spotkania on-line na platformie Microsoft Teams, na co dzień stosowanej przez nauczycieli do zajęć z uczniami.

Przed rozpoczęciem spotkań pozwolę sobie na garść uwag związanych z dotychczasowa pracą szkoły w br. szkolnym.

 1. Czas edukacji stacjonarnej we wrześniu i październiku charakteryzował się dużą odpowiedzialnością i starannością wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców) w realizację wytycznych sanitarnych, dzięki czemu mogliśmy się uczyć bezpiecznie, bez incydentów zdrowotnych. Czas ten wykorzystaliśmy na doskonalenie ważnych umiejętności oraz utrwalenie wiedzy z wiosennego okresu nauki na odległość. Realizowaliśmy z dobrym efektem nasze planowe działania wychowawcze i edukacyjne.
 2. Okres kształcenia na odległość charakteryzował się spokojem i mniejszymi problemami technicznymi oraz organizacyjnymi niż w poprzednim roku szkolnym. Służyły temu nasze wspólne doświadczenia wiosenne, zastosowanie jednolitej platformy edukacyjnej, jeszcze większe wsparcie techniczne dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli ze strony szkoły (ponad 30 użyczonych laptopów i tabletów). Jestem przekonany, że te spokojniejsze okoliczności w realizacji „nauki zdalnej” przyniosą dobre efekty mimo trudniejszych warunków nauki i pracy nas wszystkich.
 3. Obok form nauki zdalnej dbamy także o uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których zajęcia specjalistyczne prowadzimy na terenie szkoły. W ramach konsultacji uczniowie klas VIII odbywają próbny egzamin, a wszyscy ci, którym problemy techniczne uniemożliwiają np. wykonanie sprawdzianu, testu za pośrednictwem internetu mogą umówić się z nauczycielem na spotkanie w szkole.
 4. W szkole dyżur pełni dyrektor i wicedyrektor szkoły (codziennie godz. 7.30 – 14.30). Sekretariat otwarty jest w godz. 8.00 – 14.00, a biblioteka w poniedziałek i piątek (godz. 8.00 – 12.00) oraz w środę (godz. 10.30 – 14.30).
 5. Przypominamy wszystkim o zasadach nauki za pośrednictwem internetu (załącznik). Lekcje on-line odbywane z domu wymagają dobrej organizacji dnia pracy, systematycznej obecności na zajęciach, systematycznego i rzetelnego wykonywania poleceń i zadań najlepiej w okresie rzeczywistej nauki ucznia w szkole (od 8.00 do 11.30/13/14). Tak jak w szkole, także w przestrzeni internetu obowiązują wszystkich zasady kultury słowa i odpowiednie zachowanie. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności podczas zajęć, chętne udzielanie odpowiedzi, włączanie się w pracę całej grupy klasowej. Prosimy wszystkich uczniów, aby dbali także o aktywność fizyczną w trakcie kształcenia na odległość. Korzystajcie z zachęt i instrukcji nauczycieli wychowania fizycznego, wykonujcie proste ćwiczenia w domu, a czas dobrej pogody wykorzystujcie na aktywność sportową i rekreację w pobliżu domu.
 6. Wszystkim rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji nauki w domu, wysiłek i cierpliwość w tym specyficznym czasie dla edukacji. Prosimy jednocześnie - dajcie szanse swoim dzieciom rozwinąć samodzielność edukacyjną, wspierajcie, ale nie wyręczajcie w wykonywaniu poleceń, ćwiczeń i zadań. Niech rozwój wiedzy i umiejętności dzieci będzie naszym wspólnym celem, a nie tylko i wyłącznie szkolna ocena.

Szanowni Państwo,

zachęcam do bieżącego zainteresowania postępami w nauce swoich dzieci oraz zapraszam raz jeszcze na spotkania z wychowawcami we wspomnianych terminach. Życzę całym rodzinom zdrowia, bezpieczeństwa w tym trudnym epidemicznym czasie.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Na prośbę Urzędu Gminy informujemy o prowadzonym Powszechnym Spisie Rolnym oraz konkursie dla biorących udział w spisie.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatorów – link:

https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/konkurs-aktywni-rolnicy-w-malopolsce/