Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych – pierwsze dwa zajęcia, kolejne trzy w formie prezentacji z zamieszczonymi informacjami zgodnymi z tematyką poszczególnych zajęć. W programie wzięli udział uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawczyń pani Eweliny Kocznur i pani Eweliny Trybus oraz dzielnie wspierających rodziców. Uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji i poznali sposoby radzenia sobie, gdy ktoś pali przy nich papierosy.  Na podsumowanie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne oraz przygotowali wiersze o tematyce antynikotynowej.     Materiał filmowy z realizacji projektu

Ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020 przebiegał nieco inaczej niż dni kończące zajęcia edukacyjne w poprzednich latach. Nie było jednak mniej uroczyście, a okoliczności związane z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowały, że było niezwykle radośnie. Uczniowie kończyli rok szkolny podzieleni na dwie grupy: młodszą (klasy I – IV) i starszą (klasy V- VIII). Po mszach świętych o godzinie 8. i 10. mieliśmy możliwość podziękować za pracę w naszej szkole dwóm księżom: ks. Piotrowi Plata i ks. Krzysztofowi Migaczowi, którzy odchodzą do nowych parafii. Serdeczne słowa wdzięczności w imieniu społeczności szkolnej skierowali do nich wicedyrektor Małgorzata Kamińska oraz dyrektor Marek Dziedziak. Dyrekotorzy także podsumowali krótko ten szczególny rok nauki. W ręce wyróżniających się uczniów naszej szkoły trafiły tradycyjne nagrody.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Czas wakacyjnego wypoczynku dobiega końca. Przed nami początek roku szkolnego w okresie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie powrócą do szkół w systemie znaczących ograniczeń sanitarnych. Kształcenie w systemie stacjonarnym, które pozwala skuteczniej nauczać i uczyć się, rozwijać umiejętności społeczne i edukacyjne musimy łączyć z bezpieczeństwem zdrowotnym. Także nasza szkoła dostosowała swoje warunki lokalowe do Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół, tak aby pobyt uczniów, nauczycieli i pracowników w szkole ograniczał do minimum możliwość zakażenia koronawirusem. Szczegóły zasad sanitarnych, które, będą obowiązywały w szkole od 1 września br. znajdziecie Państwo pod informacją o inauguracji roku szkolnego.

Najważniejsze zasady obowiązujące to:

  1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wejście od podwórza wewnętrznego:

- do „starego” segmentu dydaktycznego klasy I – IV (gdzie korzystają z szafek szatniowych)

- do ”nowego” segmentu dydaktycznego klasy V – VIII (gdzie korzystają z boksów szatniowych).

  1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i podręczników.
  3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu lub jeśli to niemożliwe, zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
  4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  5. W szkole nie będzie funkcjonował sklepik szkolny, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
  6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
  7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Gorlice.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.

Zapraszam na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września br. (wtorek). Wszystkich pokładających nadzieję w Opatrzności Bożej zapraszam w imieniu szymbarskich kapłanów na mszę św. o godz. 8.00.  O godz. 9.00 w uroczystej inauguracji na dużej sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw) uczestniczyć będą uczniowie klas pierwszych, czwartych (także rodzice) oraz ósmoklasiści (współgospodarze uroczystości). Uczniów pozostałych klas zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Procedury sanitarne obowiązujące w szkole_1.09.2020

Do zobaczenia w szkole

Marek Dziedziak

Dyrektor SP w Szymbarku

18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin Patrona naszej szkoły – św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Jego życie przypadło na czasy burzliwego w dziejach Polski XX wieku, a jego rola w wielu wydarzeniach tej epoki była ogromna. Jako kapłan, biskup i papież miał szczególnie znaczący wpływ, nie tylko na losy Polski i świata, ale także na formację duchową młodzieży, dla której zawsze był wielkim przyjacielem. Dla nas nauczycieli i rodziców pozostaje wzorem pedagoga, który w mądry sposób towarzyszy młodym ludziom w ich wzrastaniu. 100 lat po jego narodzinach i 15 lat po śmierci, życie i nauczanie Papieża – Polaka pozostaje dla nas inspiracją do działań edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, a jego osoba wzorem do naśladowania.

Najbliższe dni poświęcać będziemy postaci Jana Pawła II.

Zapraszamy do objerzenia na stronie internetowej szkoły elektronicznej wystawy „Karol Wojtyła #NARODZINY” przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Zachęcamy całe rodziny do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia Patrona i zabawy w rozwiązanie Quizu rodzinnego – Jan Paweł II, który jest dostępny pod linkiem: quizizz.com/join?gc=9617090

Test można rozwiązywać do niedzieli 23 maja br. do godz. 19.00. Logując się prosimy wpisać nazwisko rodziny i numer domu w Szymbarku (np. KOWALSCY 123). Rodzinie, która uzyska najlepszy wynik przekażemy upominek. Czas na odpowiedź każdego z 25 pytań wynosi 2 minuty. Życzymy miłej, rodzinnej zabawy!

Na profilu facebookowym szkoły https://www.facebook.com/zsszymbark/ umieszczać będziemy życzenia na stulecie urodzin przesłane przez naszych uczniów

Tradycyjnie 21 maja br. w 8 rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Szymbarku imienia św. Jana Pawła II, społeczność placówki przeżywać będzie Dzień Patrona. Dzień ten ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły będzie miał nietypowy przebieg. Między godziną 8.00 a 10.00 uczniowie poszczególnych klas odbędą internetowe spotkania z wychowawcami klas poświęcone osobie Patrona. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym będzie miała miejsce msza święta dziękczynna za opiekę św. Jana Pawła II nad społecznością szkolną z udziałem przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców. Będzie ona transmitowana w kanale internetowym szymbarskiej parafii. Za jej pośrednictwem od godziny 11.00 będzie można obejrzeć także program artystyczny poświęcony Patronowi szkoły. Społeczność szkoły zaprasza wszystkich do zainteresowania wydarzeniami Dnia Patrona –  św. Jana Pawła II.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi „Działanie na rzecz ochrony klimatu” ważnym zadaniem każdego mieszkańca jest również pochylenie się nad sprawą odpowiedniej, rzetelnej segregacji śmieci, która jest niezbędna dla przyszłości naszej planety. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub zupełnie innej postaci, dzięki czemu oszczędza się zasoby przyrody, energię oraz zmniejsza ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Zajęcia wychowawcze i konkursy przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z okazji kwietniowego Dnia Ziemi przyniosły niezwykle ciekawy efekt. Nasi uczniowie przygotowali wiele bardzo ciekawych projektów, które zostały ocenione przez  komisje konkursową (Mariola Piekarz, Alina Zachariasz-Kuciakowska, Edyta Ziółkowska, Zbigniew Dudek, Marek Dziedziak). Najstarsi uczniowie przygotowali przedmioty wykonane z odpadów. Pomysły na wykorzystanie przedmiotów, które często zaśmiecają środowisko, w którym żyjemy były różne i niezwykłe: wazony, kwietniki, pudełka na przedmioty codziennego użytku, różaniec. Kreatywny i piękny recykling! Szczególne gratulacje dla Agnieszki za to, że pokazała nam szczegółowo cały proces technologiczny wykonania kwietnika ogrodowego.

Przed nami czas majowych świąt… zwykle czas radości, narodowej dumy i odpoczynku… Dziś czas świętowania ograniczony społeczną kwarantanną ma inny wymiar… 1 maja Święto Pracy przypomina nam jak ona jest ważna w życiu każdego z nas. Dziś wykonujemy ją często inaczej, w trudniejszych warunkach, niekiedy z zagrożeniem życia. Wielu traci pracę… czujemy więc wielki dla niej szacunek. 2 maja – Dzień Flagi RP to chwila gdy z szacunkiem przystajemy przy narodowych barwach i pozostałych symbolach narodowych – godle i hymnie. Polskie symbole związane z tradycją i wysiłkiem przeszłych pokoleń, ale także naszą codzienną pracą dla wolnej Polski. 3 maja to jedno z najważniejszych polskich świąt państwowych – wspomnienie uchwalenia 3 maja 1791 r. pierwszej polskiej konstytucji. Święto ustanowione w 1919 r. i przywrócone oficjalnie w 1989 r. to czas radości i dumy z ustanawianego przez Polaków przed ponad dwoma wiekami nowoczesnego prawa. To kształtowanie szacunku dla zasad funkcjonowania państwa i społeczeństwa, dla wolności i niepodległości. Czy dziś ograniczeni epidemią możemy cieszyć się z majowych świąt? Tak! Uśmiechnięte buzie naszych najmłodszych uczniów, którzy okolicznościowymi zdjęciami wyrażają swój patriotyzm, najlepiej o tym świadczą! Życzymy wszystkim radosnego, rodzinnego świętowania! Niech żyje Polska!

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły