Tegoroczna złota polska jesień nie rozpieszcza słońcem. Trudno ją odnaleźć w mgliste i deszczowe dni. Jednak najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Gorlice znaleźli na nią sposób – znaleźli ją w strofach wierszy dla dzieci.

XIII Plenerowe spotkanie A u nas już jesień” odbyło się bowiem pod hasłem - „Poeci dzieciom”. Towarzyszyły mu piękne wiersze, piosenki, inscenizacje, pląsy i tańce. Część artystyczną rozpoczęli nasi trzecioklasiści prezentując barwną i pełną hum...oru inscenizację do wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Po nim wysypały się kolejne wiersze z jesiennego koszyka w wykonaniu uczniów ze szkół w Bystrej, Ropicy Polskiej, Kwiatonowic, Klęczan, Kobylanki, Zagórzan, Stróżówki, Dominikowic oraz przedszkolaków z Szymbarku. Po chwili na wspólne, smaczne drugie śniadanie młodzi uczestnicy wykonali barwne prace plastyczne – ilustracje do zaproponowanych wierszy. Czas szybko upłynął … a na zakończenie były dyplomy i upominki oraz jesienny spacer do szymbarskiego Kasztelu. Za to ciekawe i miłe jesienne spotkanie serdecznie dziękujemy naszym trzecioklasistom oraz ich wychowawczyniom – pani Bożenie Prokop i pani Bożenie Barszcz.