Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku działając na podstawie Zarządzeń Nr 16/2019 i Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dn. 28.01.2019 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Szymbarku, czyli we własnym obwodzie szkolnym dokonują tylko zgłoszenia dziecka do szkoły i z mocy prawa są do klasy pierwszej przyjęci. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Szymbarku (obwodem szkoły) składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Gorlice.

Zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym (Szymbark) można dokonywać
w dniach 6 marca – 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
(w godzinach od 7.30 – 15.30) lub bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora szkoły (nowy segment dydaktyczny) Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego składa się
w dniach 1 – 25 kwietnia 2019 r.
Niezbędne do zapisu druki ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do odbioru w sekretariacie lub "klikając" na link:    Wniosek o przyjecie do klasy I SP       Zgłoszenie do klasy I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Marek Dziedziak