Kolejny raz nasi uczniowie poszukiwali swojej zawodowej przyszłości na krakowskim Festiwalu Zawodów. W piątek, 22 marca br. było ich szczególnie dużo, bo obok 33 gimnazjalistów w imprezie wzięło udział także 26 uczniów klas VIII. Młodzi szymbarczanie w ramach zajęć Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, pracując w grupach poszukiwali informacji na temat wybranych zawodów.

Mieli także okazję poznać ciekawą ofertę edukacji zawodowej szkół województwa małopolskiego. Towarzyszyli im wychowawcy klas, dyrektor szkoły – doradca zawodowy oraz dwie mamy, które wzięły udział w spotkaniu doradczym dla rodziców. W głowach nas wszystkich pozostało wiele ciekawych informacji, wrażeń i spostrzeżeń. A jak młodzież zaplanowała swoją karierę edukacyjno – zawodową dowiemy się za kilka tygodni.