Akcja „ BohaterOn - włącz historię” to kampania organizowana od 2016 r. przez dwie duże organizacje: Fundację Rosa i Sensoria. Jej zadaniem jest promowanie patriotycznych postaw i tożsamości narodowej oraz stworzenie wspólnoty pamiętającej o bohaterach tamtych dni.

Równo 75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna polskiego podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Uczniowie klasy czwartej chcąc wyrazić swój podziw i szacunek wobec obrońców Warszawy włączyli się w akcję redagowania kartek dla Powstańców.  Podczas zajęć rozwijających kreatywność sami je zaprojektowali, wykonali, a także napisali dla nich podziękowania za trud włożony w obronę ojczyzny.