Początek listopada w szkole to corocznie czas na historyczną patriotyczną refleksję. W tym roku również uczniowie odwiedzili cmentarz parafialny i wojskowy, groby zasłużonych i miejsca pamięci. Uporządkowali mogiły żołnierzy, partyzantów, sybiraków, nauczycieli i księży pozostające pod opieką szkoły. Korzystając ze szkolnej galerii zasłużonych szymbarczan utrwalali wiedzę o wielu z nich, a samorząd uczniowski zadbał o znicze i symbole pamięci na ich grobach.

Dzięki staraniom szóstoklasistów i zespołu wokalnego „Kantylena” oraz opiekunów p. Agnieszki Figiel-Petit, p. Aliny Toamlskiej, p. Grzegorza Fiegi, p. Roberta Grzanki, uroczystość Narodowego Święta Niepodległości wypadła okazale. Piękna scenografia (p. Alina Zachariasz – Kuciakowska) oraz obecność pocztu sztandarowego podkreśliła wielkie znaczenie tego święta. Treść teatralnych i wokalnych prezentacji skłaniała do radości z niepodległości odzyskanej w 1918 r. oraz troski o współczesną wolność. Młodzi zwrócili uwagę, że współczesna nasza niepodległość to wolność czynienia dobra, wolność od nienawiści i zła, troska o szczęście rodzinne, przyjaźń i koleżeństwo. To także szacunek dla tradycji narodowej i naszych pięknych symboli. Wspólnie daliśmy tego przykład w tych listopadowych dniach.