Jesteśmy bardzo dumni... Podczas uroczystej powiatowej Gali Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia br., nasza szkoła otrzymała wyróżnienie Anioły Wolontariatu 2019 za rozwijanie aktywności społecznej uczniów przy współpracy z instytucjami. To wielki zaszczyt i zarazem radość, że Lokalne Centrum Wolontariatu doceniło 10 lat działalności naszych wolontariuszy: uczniów, nauczycieli i rodziców. Doceniono pomysłowość opiekunek SKW - pani Magdaleny Poręba i pani Eweliny Trybus, pracę młodzieży, wielość i różnorodność form społecznej aktywności, trwałą współpracę z instytucjami pomocowymi.

Warto dodać, że wolontariuszom zawsze towarzyszył uśmiech, radość z dawania samego siebie innym i bycie wspólnotą - zarówno podczas pracy, jak i zabawy i rekreacji. Dziękujemy wszystkim uczniom i absolwentom, nauczycielom i wychowawcom, którzy mają swój udział w tym wyróżnieniu. Wyrażamy wdzięczność także wielu instytucjom, z którymi współpracujemy. Prestiżowe wyróżnienie cieszy i zobowiązuje... więc ciągle sięgajmy wyżej!