Podczas ferii zimowych 10–ciu uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach nauki jazdy na nartach w ramach projektu „Jeżdżę z głową”. Głównym zadaniem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób zorganizowany. Projekt obejmował 6 wyjazdów, podczas których, uczestnicy - uczniowie klas 3 szkoły podstawowej wzięli udział w 18 lekcjach z instruktorem. Zajęcia odbywały się na stoku narciarskim „Sękowa Ski”. Koszty związane z realizacją projektu pokryła Gmina Gorlice i Małopolski Urząd Wojewódzki.

Celem przedsięwzięcia oprócz kształtowania i doskonalenia umiejętności narciarskich było wyrobienie nawyków bezpiecznego korzystania ze stoków i wyciągów narciarskich, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz ukazanie narciarstwa, jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego. Opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów sprawowała p. Ewelina Trybus, a instruktorem prowadzącym zajęcia był p. Robert Grzanka.