W związku z okresem częstszych zachorowań i infekcji u dzieci oraz informacjami o możliwym zagrożeniu wystąpienia zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 bardzo proszę wszystkich rodziców o zwiększone zainteresowanie stanem zdrowia swoich dzieci oraz profilaktyką infekcji.

Dlatego bardzo proszę o:

- dbałość o prawidłowe odżywianie się dzieci (II śniadania, dieta bogata w warzywa i owoce),

- systematyczną aktywność fizyczną (udział w zajęciach sportowych, spacery, zabawy na świeżym powietrzu),

- odpowiednią ilość snu w ciągu doby (ograniczanie przemęczania organizmu przed komputerem i smartfonem),

- ubierania się w strój dostosowany do pory roku, stanu pogody i temperatury,

- szczególną dbałość o higienę osobistą i czystość swojego otoczenia (np. stan zębów wpływa na odporność organizmu),

- częste i staranne mycie rąk (przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety),

- unikanie długiego przebywania w toaletach, które są wyłącznie miejscem załatwiania potrzeb higienicznych,

- używanie jednorazowych chusteczek do nosa, zasłanianie twarzy rękawem przy kaszlu i kichaniu w sytuacji przeziębienia  lub lekkiej infekcji,

- w razie choroby kontakt z lekarzem, podjęcie fachowego leczenia, pozostanie w domu, aby skrócić okres powrotu do zdrowia oraz unikanie infekowania innych osób,

- w obecnym okresie zagrożenia koronawirusem unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami przybywającymi (powracającymi) z zagranicy oraz osobami chorymi,

- w sytuacji podejrzenia o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 kontakt z najbliższą placówką SANEPID-u.

Jednocześnie informuję Państwa, że nie dostrzega się zwiększonej zachorowalności dzieci, a frekwencja uczniów w naszej szkole od 1.02.2020 r. jest dobra (ponad 94 %). Dyrekcja i pracownicy szkoły podejmują stosowne działania, aby utrzymać właściwe zgodne z zasadami higieny warunki nauki i pracy, a wychowawcy i nauczyciele prowadząc zajęcia informują uczniów o zasadach dbałości o zdrowie i higienę osobistą.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły