Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi „Działanie na rzecz ochrony klimatu” ważnym zadaniem każdego mieszkańca jest również pochylenie się nad sprawą odpowiedniej, rzetelnej segregacji śmieci, która jest niezbędna dla przyszłości naszej planety. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub zupełnie innej postaci, dzięki czemu oszczędza się zasoby przyrody, energię oraz zmniejsza ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Zajęcia wychowawcze i konkursy przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z okazji kwietniowego Dnia Ziemi przyniosły niezwykle ciekawy efekt. Nasi uczniowie przygotowali wiele bardzo ciekawych projektów, które zostały ocenione przez  komisje konkursową (Mariola Piekarz, Alina Zachariasz-Kuciakowska, Edyta Ziółkowska, Zbigniew Dudek, Marek Dziedziak). Najstarsi uczniowie przygotowali przedmioty wykonane z odpadów. Pomysły na wykorzystanie przedmiotów, które często zaśmiecają środowisko, w którym żyjemy były różne i niezwykłe: wazony, kwietniki, pudełka na przedmioty codziennego użytku, różaniec. Kreatywny i piękny recykling! Szczególne gratulacje dla Agnieszki za to, że pokazała nam szczegółowo cały proces technologiczny wykonania kwietnika ogrodowego.

Wyróżnienia w konkursie dla uczniów klas VII – VIII otrzymują: Agnieszka Kłapacz (VIII a), Alan Przybylski (VII b), Wiktoria Dutka (VII b), Janusz Gucwa (VII a), Anna Miarecka (VII a), Bruno Dominik (VII b), Karol Stawiarz (VII b).

W ramach konkursów ekologicznych uczniowie klas IV – VI mieli za zadanie zaprojektować i wykonać kompozycję (instalację) plastyczną z surowców naturalnych dostępnych najbliższej okolicy. I tu niezwykle potrzebna była pomysłowość, wyobraźnia plastyczna, pracowitość i cierpliwość. Kształt, barwa, faktura, umiejscowienie projektu, odwołanie się do przestrzeni i natury to elementy, które charakteryzowały te niezwykłe uczniowskie pomysły.

Wyróżnieni to: Adam Rzepiela  (V b), Natalia Miarecka (VI a), Szymon Lisowicz (V a), Milan Wal (IV a) oraz Arkadiusz i Kacper Liszka (IV i V b).

Uczniowie klas I-III również pokazali, że warto interesować się ochroną środowiska, poszerzać swoje horyzonty i  pobudzić kreatywność wykorzystując surowce wtórne. Swoje pomysły zaprezentowali w pokazie „Eko-mody 2020”.                                                                                                                                          

Najbardziej kreatywnymi twórcami ekologicznych ubrań okazali się uczniowie: Laura Tenerowicz (I a), Julia Ziółkowska (III a), Wiktor Labut (III a), Emilia Ciślak (I a), Hubert Pękala (III b), Nikola Rówińska (I a) oraz Paulina Liana (III b).

Wyróżnieni w konkursach otrzymają sadzonki roślin ogrodowych (o terminie odbioru upominków poinformujemy zainteresowanych).

Wszystkie nadesłane zdjęcia:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII