Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych – pierwsze dwa zajęcia, kolejne trzy w formie prezentacji z zamieszczonymi informacjami zgodnymi z tematyką poszczególnych zajęć. W programie wzięli udział uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawczyń pani Eweliny Kocznur i pani Eweliny Trybus oraz dzielnie wspierających rodziców. Uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji i poznali sposoby radzenia sobie, gdy ktoś pali przy nich papierosy.  Na podsumowanie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne oraz przygotowali wiersze o tematyce antynikotynowej.     Materiał filmowy z realizacji projektu