Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Czas wakacyjnego wypoczynku dobiega końca. Przed nami początek roku szkolnego w okresie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie powrócą do szkół w systemie znaczących ograniczeń sanitarnych. Kształcenie w systemie stacjonarnym, które pozwala skuteczniej nauczać i uczyć się, rozwijać umiejętności społeczne i edukacyjne musimy łączyć z bezpieczeństwem zdrowotnym. Także nasza szkoła dostosowała swoje warunki lokalowe do Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół, tak aby pobyt uczniów, nauczycieli i pracowników w szkole ograniczał do minimum możliwość zakażenia koronawirusem. Szczegóły zasad sanitarnych, które, będą obowiązywały w szkole od 1 września br. znajdziecie Państwo pod informacją o inauguracji roku szkolnego.

Najważniejsze zasady obowiązujące to:

  1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wejście od podwórza wewnętrznego:

- do „starego” segmentu dydaktycznego klasy I – IV (gdzie korzystają z szafek szatniowych)

- do ”nowego” segmentu dydaktycznego klasy V – VIII (gdzie korzystają z boksów szatniowych).

  1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i podręczników.
  3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu lub jeśli to niemożliwe, zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
  4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  5. W szkole nie będzie funkcjonował sklepik szkolny, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
  6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
  7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Gorlice.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.

Zapraszam na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września br. (wtorek). Wszystkich pokładających nadzieję w Opatrzności Bożej zapraszam w imieniu szymbarskich kapłanów na mszę św. o godz. 8.00.  O godz. 9.00 w uroczystej inauguracji na dużej sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw) uczestniczyć będą uczniowie klas pierwszych, czwartych (także rodzice) oraz ósmoklasiści (współgospodarze uroczystości). Uczniów pozostałych klas zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Procedury sanitarne obowiązujące w szkole_1.09.2020

Do zobaczenia w szkole

Marek Dziedziak

Dyrektor SP w Szymbarku