Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN na okres dwóch tygodni, od 24 października do 8 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach IV – VIII szkół podstawowych. Od poniedziałku więc uczniowie tych klas pozostaną w domu, a nauczanie w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. W przypadku naszej szkoły wykorzystamy do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams, na której uczniowie mają utworzone konta i posiadają przekazane przez nauczyciela informatyki loginy i hasła.

Prosimy Państwa o wsparcie swoich dzieci w instalacji na domowych komputerach aplikacji Microsoft Teams oraz logowania się na niej. W razie problemów w zaopatrzeniu w sprzęt komputerowy prosimy zgłaszać je wychowawcom. W miarę zasobów szkoły będziemy próbowali wesprzeć naszych uczniów, tak aby mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Jednocześnie prosimy o zorganizowanie życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia i zadania oraz  uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej i w czasie rzeczywistym (godz. 8.00 – 13/14/15.00). Dobra organizacja samodzielnej pracy uczniów pozwoli uniknąć zaległości i pozwoli na skuteczną realizację celów nauczania.

Prosimy więc o śledzenie dziennika elektronicznego od poniedziałku rano i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który nie ulegnie zmianie. W niedzielę otrzymacie Państwo szczegółowe zarządzenie dyrektora szkoły regulujące kolejny etap kształcenia na odległość.

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pozostają w nauczaniu stacjonarnym i także uczą się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy zachowaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Możliwość dojazdu i powrotu autobusem oraz opieka świetlicowa pozostaje bez zmian.

Jednocześnie proszę o informacje kierowane do dyrektora i wychowawcy klasy o zmiany w sytuacji zdrowotnej uczniów (zakażenie, kwarantanna).

Wszystkim życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w trudnym okresie edukacji.

Pozdrawiam

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły