Druga połowa listopada to tradycyjnie czas spotkań rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami. W br. szkolnym ze względu na okres kształcenia na odległość proponujemy Państwu spotkania za pośrednictwem internetu. Odbędą się one w dniach:

18/XI – klasy I – III

19/XI – klasy IV – VI

20 XI – klasy VII – VIII

W godzinach popołudniowych (16 – 17.30) wychowawcy klas zaproszą Państwa na spotkania on-line na platformie Microsoft Teams, na co dzień stosowanej przez nauczycieli do zajęć z uczniami.

Przed rozpoczęciem spotkań pozwolę sobie na garść uwag związanych z dotychczasowa pracą szkoły w br. szkolnym.

  1. Czas edukacji stacjonarnej we wrześniu i październiku charakteryzował się dużą odpowiedzialnością i starannością wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców) w realizację wytycznych sanitarnych, dzięki czemu mogliśmy się uczyć bezpiecznie, bez incydentów zdrowotnych. Czas ten wykorzystaliśmy na doskonalenie ważnych umiejętności oraz utrwalenie wiedzy z wiosennego okresu nauki na odległość. Realizowaliśmy z dobrym efektem nasze planowe działania wychowawcze i edukacyjne.
  2. Okres kształcenia na odległość charakteryzował się spokojem i mniejszymi problemami technicznymi oraz organizacyjnymi niż w poprzednim roku szkolnym. Służyły temu nasze wspólne doświadczenia wiosenne, zastosowanie jednolitej platformy edukacyjnej, jeszcze większe wsparcie techniczne dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli ze strony szkoły (ponad 30 użyczonych laptopów i tabletów). Jestem przekonany, że te spokojniejsze okoliczności w realizacji „nauki zdalnej” przyniosą dobre efekty mimo trudniejszych warunków nauki i pracy nas wszystkich.
  3. Obok form nauki zdalnej dbamy także o uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których zajęcia specjalistyczne prowadzimy na terenie szkoły. W ramach konsultacji uczniowie klas VIII odbywają próbny egzamin, a wszyscy ci, którym problemy techniczne uniemożliwiają np. wykonanie sprawdzianu, testu za pośrednictwem internetu mogą umówić się z nauczycielem na spotkanie w szkole.
  4. W szkole dyżur pełni dyrektor i wicedyrektor szkoły (codziennie godz. 7.30 – 14.30). Sekretariat otwarty jest w godz. 8.00 – 14.00, a biblioteka w poniedziałek i piątek (godz. 8.00 – 12.00) oraz w środę (godz. 10.30 – 14.30).
  5. Przypominamy wszystkim o zasadach nauki za pośrednictwem internetu (załącznik). Lekcje on-line odbywane z domu wymagają dobrej organizacji dnia pracy, systematycznej obecności na zajęciach, systematycznego i rzetelnego wykonywania poleceń i zadań najlepiej w okresie rzeczywistej nauki ucznia w szkole (od 8.00 do 11.30/13/14). Tak jak w szkole, także w przestrzeni internetu obowiązują wszystkich zasady kultury słowa i odpowiednie zachowanie. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności podczas zajęć, chętne udzielanie odpowiedzi, włączanie się w pracę całej grupy klasowej. Prosimy wszystkich uczniów, aby dbali także o aktywność fizyczną w trakcie kształcenia na odległość. Korzystajcie z zachęt i instrukcji nauczycieli wychowania fizycznego, wykonujcie proste ćwiczenia w domu, a czas dobrej pogody wykorzystujcie na aktywność sportową i rekreację w pobliżu domu.
  6. Wszystkim rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji nauki w domu, wysiłek i cierpliwość w tym specyficznym czasie dla edukacji. Prosimy jednocześnie - dajcie szanse swoim dzieciom rozwinąć samodzielność edukacyjną, wspierajcie, ale nie wyręczajcie w wykonywaniu poleceń, ćwiczeń i zadań. Niech rozwój wiedzy i umiejętności dzieci będzie naszym wspólnym celem, a nie tylko i wyłącznie szkolna ocena.

Szanowni Państwo,

zachęcam do bieżącego zainteresowania postępami w nauce swoich dzieci oraz zapraszam raz jeszcze na spotkania z wychowawcami we wspomnianych terminach. Życzę całym rodzinom zdrowia, bezpieczeństwa w tym trudnym epidemicznym czasie.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły