Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 4 marca do 9 kwietnia br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2014 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022.

  

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolawszymbarku.pl). Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie do 9 kwietnia 2021r do godz. 1500.

                     Wniosek o przyjęcie do klasy I                                        Zgłoszenie do klasy I SP