Szanowni Rodzice,

W związku ze zmianą w  Rozporządzeniu MEiN w dn. 22.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od poniedziałku 26 kwietnia do 2 maja umożliwiono hybrydową organizację zajęć  lekcyjnych tylko w klasach I – III szkoły podstawowej. Oznacza to, że harmonogram zajęć zaplanowany jest w taki sposób, że połowa uczniów klas I-III będzie mieć zajęcia stacjonarne w szkole, a druga część uczniów klas I-III odbywać je będzie zdalnie z wykorzystaniem tak jak dotąd internetowej platformy edukacyjnej. Harmonogram w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne i naprzemienne realizowanie dwóch sposobów prowadzenia zajęć przez poszczególne klasy. Ten trudny do realizacji proces będzie wymagał elastyczności nauczycieli oraz kolejnego dostosowania się Państwa Rodziców do nowej sytuacji edukacyjnej. Niestety uczniowie klas IV – VIII pozostają nadal w domach, uczestnicząc w kształceniu na odległość z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w poszczególnych dniach wg dotychczasowego planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Harmonogram zajęć dla klas I – III  z uwzględnieniem zajęć stacjonarnych (w szkole) oraz zajęć on-line (w domu) został przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły.

W związku z nową sytuacją przypominam uczniom i rodzicom kilka istotnych zasad organizacyjnych.

  1. Obecność dzieci na zajęciach szkolnych łączy się ze stosowaniem zasad sanitarnych (obecność zdrowych dzieci, dezynfekcja i mycie rąk, stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych – wejście, korytarze, toalety, własne przybory szkolne, ograniczenie obecności w  szkole rodziców i osób postronnych).
  2. Dowóz i odwóz uczniów wg wcześniejszego rozkładu (ograniczenie w busie do 10 osób): 

do szkoły – Ośrodek Zdrowia 7.30/ Łęgi Granice 7.40 

ze szkoły – Łęgi Granice 12.30/13.25 Ośrodek Zdrowia 12.40/13.35 

  1. Uczniowie dotychczas uczestniczący w zajęciach świetlicowych mogą korzystać z opieki w świetlicy po zakończonych zajęciach. Ze względów sanitarnych prosimy jednak rodziców niepracujących o odbieranie dzieci po zakończeniu zajęć.
  2. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych nadal odbywają się na terenie szkoły.
  3. Wydawanie obiadów dla uczniów w godz. 11.25 – 12.00
  4. Prosimy rodziców o zaopatrywanie dzieci w potrzebne przybory, podręczniki, II śniadanie i napoje. Można korzystać z wody do picia w szkole tylko do własnych pojemników.
  5. W zakresie procedur sanitarnych w szkole obowiązuje Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 18 stycznia 2021 r.

 

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły