Jak co roku z początkiem maja obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 230 rocznica tego bardzo ważnego wydarzenia dla naszej Ojczyzny. W naszej szkole został zorganizowany konkurs literacko-historyczny na temat: „Konstytucja 3 maja – wczoraj i dziś” dla klas IV-VIII. Uczniowie mieli za zadanie przygotować okładkę gazety z następującymi elementami: logo związane z konstytucją (dłoń, w której znajdzie się hasło kojarzące się z wolnością), krótki wywiad z twórcami Konstytucji 3 Maja, ogłoszenie o jej uchwaleniu, zaproszenie na obiad czwartkowy u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz krzyżówka z hasłem KONSTYTUCJA.

Dla młodszych klas I-III szkoły podstawowej został zorganizowany konkurs plastyczny, gdzie uczniowie mieli wykleić dowolną techniką gołdo w kolorach wolności.

W konkursie wzięły udział 4-osobowe zespoły z klas IV-VIII oraz indywidualni uczestnicy. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością form literackich oraz faktów związanych z uchwaleniem konstytucji. Wszystkie prace były ciekawe, pomysłowe i kreatywnie wykonane.

Jury konkursu (p. Beata Kluk, p. Ewa Rówińska, p. Alina Zachariasz – Kuciakowska), biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie za wykonane gazet przyznało:  

I miejsce: Roksanie Koszyk 

II miejsce: Karolowi Górskiemu

III miejsce: Maksymilianowi Boczoniowi

W konkursie plastycznym ze względu na to, że wszystkie prace były wykonane bardzo ciekawie, jury przyznało wyróżnienie wszystkim uczestnikom. 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie gratulujemy pomysłowości, kreatywności i wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja. Po powrocie do szkoły laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnieni i wszyscy uczestnicy słodkie upominki.