Przez dwa prawie tygodnie września uczniowie z klas IV-VII zmagali się w oficynie Dworu Gładyszów (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) z trudną i kruchą materią plastyczną, jaką jest szkło. Trzeba było w chłód szkła tchnąć moc swej wyobraźni i kreatywności. Podczas dwugodzinnych zajęć pod opieką artystki pani Magdy Kuźniarz, uczniowie projektowali prace, które miały przedstawiać fragmenty kasztelu, otoczenie wokół, a przede wszystkim maszkarony z zamkowej attyki. Na podstawie obserwacji powstały liczne projekty, które po wyborze najciekawszych przenoszone były na szklane płytki. Niektórzy grawerowali swoje rysunki w płycie szklanej za pomocą specjalnej szlifierki, inni malowali na odtłuszczonej płytce specjalną farbą ceramiczną. Byli też tacy, którym udało się wykonać prace w obydwu technikach. Gotowe opracowane szklane dzieła zostały wypalone w piecu w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza.

Oprócz typowo szklanych technik młodzież spróbowała również jednej z najprostszych technik graficznych: monotypii. Płyta pokryta farbą stanowi matrycę graficzną, na której rysuje się opracowany wcześniej projekt rysunkowy, w wyniku czego na papierze powstaje odbitka. Niektóre były dodatkowe podkolorowane farbą lub kredkami. Powstała także zbiorowa mozaikowa praca z małych szkiełek przedstawiająca kasztel. Prace naszych uczniów można było obejrzeć podczas wernisażu wystawy w dniu 21 września br. A kilka dni później  także w szkole.