14 października – uroczysty Dzień Edukacji Narodowej, który także stanowi tę szczególną chwilę, gdy tradycyjnie nasi Pierwszoklasiści składają ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły.  To była piękna uroczystość poprowadzona przez grupę najstarszych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, z udziałem zespołu wokalnego Kantylena, w obecności pocztu sztandarowego. Ósmoklasiści złożyli piękne życzenia nauczycielom, a najmłodsi wspaniałym programem, w którym wykazali się umiejętnościami śpiewu, tańca, deklamacji oraz m.in. wiedzą o szkole, Polsce, bezpieczeństwie. Zasłużyli na pasowanie? Oczywiście! Moment Pasowania Pierwszaków połączony uroczystością Dnia Edukacji Narodowej pokazał, że stanowimy dobrą wspólnotę nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wspólnotę, która wierzy, że nadzieja jaką są najmłodsi – rozkwitnie.

Bardzo dziękujemy za organizację uroczystości pani Ewelinie Trybus (wychowawczyni klasy I), pani Ewie Przybylskiej (nauczyciel wspomagający), pani Magdalenie Porębie (opiekun SU), panu Robertowi Grzance (opiekun Pocztu Sztandarowego) i panu Grzegorzowi Fiedze (opiekun Kantyleny).