Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 14 lutego do 15 marca br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2015 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023.

 

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie

do 15 marca 2021r. do godz. 1430.

Formularz zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do klasy I