Jak ważne są decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży gimnazjalnej tłumaczyć … trzeba! Od roku działa w naszej szkole Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który powołany został w ramach realizacji projektu „Małopolskie Kształcenie Zawodowe II” realizowanego przez Urząd Marszałkowski naszego województwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach popularnej „Spinki” uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą w cotygodniowych zajęciach edukacyjnych, konsultacjach indywidualnych i grupowych, których celem jest przygotowanie do wyboru właściwej szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu. Uczniowie pracują intensywnie. Poprzez opracowywanie testów osobowości i predyspozycji zawodowych zdobywają informacje o sobie. Film dydaktyczny i prezentacje pozwalają poznać specyfikę poszczególnych zawodów, samodzielnie wykonywane ćwiczenia rozwijają umiejętności poszukiwania pracy i rozwijania przedsiębiorczości.  Obok codziennej pracy z uczniami w I semestrze obecnego roku szkolnego odbyły się spotkania zawodoznawcze (strażak, dietetyk) oraz wyjazd do Banku Spółdzielczego w Gorlicach. O potrzebie i roli doradztwa zawodowego informowani byli podczas spotkań także rodzice i nauczyciele. O istotnej roli doradztwa zawodowego w naszej szkole, świadczy fakt, że opiekunem „Spinki” jest  dyrektor szkoły Marek Dziedziak.