Czy „piątek 13-go” może być dniem szczęśliwym? Oczywiście, że tak! 

Taki dzień przeżyliśmy właśnie w ostatni piątek – 13 października 2017 r., gdy obchodziliśmy szkolną uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęli ją nasi Pierwszoklasiści, którzy w obecności rodziców, nauczycieli i wszystkich uczniów szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku. Swoim pięknym programem artystycznym, dali dowód, że są wspaniałymi uczniami, a przepiękny polonez w ich wykonaniu zachwycił wszystkich. Brawa dla pań wychowawczyń: Eweliny Kocznur i Agnieszki Stawiarz za znakomity start swoich podopiecznych w szkolną edukację.
W drugiej części Samorząd Uczniowski i gimnazjaliści z klas drugich w urozmaiconym programie artystycznym, w którym refleksja i wzruszenia, połączyły się z żartem i uśmiechem. Piękne piosenki, wiersze, filmowy reportaż o naszej szkole oraz podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły stanowiły całość tego pięknego świątecznego programu. Wszyscy poczuliśmy dumę i satysfakcję z codziennej pracy edukacyjnej, za co dziękujemy uczniom którzy przygotowali to spotkanie oraz ich opiekunom: pani Annie Hajduk – Zielińskiej, pani Beacie Tomalskiej oraz panu Grzegorzowi Fiedze.
Szczęśliwy dzień!