Początek listopada w szkole to corocznie czas na historyczną patriotyczną refleksję. W tym roku również uczniowie odwiedzili cmentarz parafialny i wojskowy, groby zasłużonych i miejsca pamięci. Uporządkowali mogiły żołnierzy, partyzantów, sybiraków, nauczycieli i księży pozostające pod opieką szkoły. Korzystając ze szkolnej galerii zasłużonych szymbarczan utrwalali wiedzę o wielu z nich, a samorząd uczniowski zadbał o znicze i symbole pamięci na ich grobach.

  24 maja mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzielna grupa piątoklasistów z opiekunami p. Agnieszką, p. Aliną i p. Mariolą wyruszyła do Ojcowa.

Klasy czwarte Szkoły Podstawowej w Szymbarku wraz z opiekunami  w dniu 20 maja 2019 r. zwiedzały Kraków.

    Kolejny raz nasi uczniowie poszukiwali swojej zawodowej przyszłości na krakowskim Festiwalu Zawodów. W piątek, 22 marca br. było ich szczególnie dużo, bo obok 33 gimnazjalistów w imprezie wzięło udział także 26 uczniów klas VIII. Młodzi szymbarczanie w ramach zajęć Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, pracując w grupach poszukiwali informacji na temat wybranych zawodów.

W uzgodnieniu z Proboszczem  ks. dr Pawłem Górskim informuję że w dniach 27 - 29 marca br. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Tak jak w roku ubiegłym nauki rekolekcyjne prowadzone będą przez świeckich animatorów oraz księży na terenie szkoły. Odbywać się będą także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez nauczycieli. Szczegóły organizacji zajęć podczas rekolekcji znajdują się w załączniku.
Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

  W dniach 11 i 12 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorami Konkursu byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Gorlickie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy współpracy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasza Płatka Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach.