W środę 22 kwietnia tradycyjny DZIEŃ ZIEMI. W tym roku szczególny, bo wyjątkowo widać, że nasza planeta choruje i oczekuje szczególnej troski ludzi. Pandemia, susze i pożary, anomalie pogodowe i zanieczyszczenie środowiska to największe zagrożenia życia na Ziemi. Czy my możemy coś w tej sytuacji zrobić? W ramach obchodów Dnia Ziemi proponujemy Wam w najbliższych dniach zapoznanie się z propozycjami nauczycieli wf, które znajdziecie w dzienniku elektronicznym (zajęcia z wychowawcą lub edukacja przyrodnicza). Przypominamy Wam, że tak jak co roku, jest możliwość napisania „Listów do Ziemi”. Propozycja znajduje się na stronie Fundacji Arka pod linkiem:

http://listydlaziemi.pl/e-list

PS. Autorką rysunku, który towarzyszy naszym tegorocznym obchodom Dnia Ziemi jest Milenka z klasy III b.

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

W związku z decyzjami MEN z 15 maja br.  dotyczącymi uruchomienia części zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz edukacyjnych na terenie szkół przekazuję informacje o zasadach udziału uczniów w organizowanych na terenie naszej szkoły zajęciach oraz procedurach sanitarnych z tym związanych.

 1. Przywraca się możliwość w szkole organizacji:
 2. zajęć rewalidacyjnych (od dn. 18 maja 2020 r.);
 3. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – III (od dn. 25 maja 2020 r.);
 4. konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas VIII (od dn. 25 maja 2020 r.);
 5. konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV – VII (od. dn. 1 czerwca 2020 r.);
 6. korzystania z zasobów w bibliotece szkolnej (od dn. 27 maja 2020 r.).
 7. Terminy zajęć wskazane zostaną w harmonogramie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym w dniu 25 maja br.
 8. Zasady udziału uczniów w zajęciach określa Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku - dokument link: https://drive.google.com/open?id=1Y6Ng48JoUgR1hSqia-tK8o6-VjHlW6mz

Najważniejsze zasady sanitarne:

- w zajęciach organizowanych w szkole powinny brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, po wcześniejszym poinformowaniu dyrekcji szkoły (telefon: 602532570, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wiadomość w dzienniku elektronicznym);

- uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie przez wejście główne do nowego segmentu dydaktycznego;

- na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice mogą doprowadzić/odbierać/ dziecko do strefy odkażania;

- po dezynfekcji rąk i zmierzeniu temperatury uczniowie wchodzą na teren szkoły i odbywają zajęcia bez maseczek, zachowując bezpieczny dystans 1,5 m od nauczyciela i innych uczestników zajęć;

- uczniowie pracują z nauczycielem indywidualnie lub w małych grupach, przy zachowaniu zasady 4 m kw. przypada na 1 osobę;

- uczniowie przynoszą na zajęcia tylko niezbędne własne przybory (długopis, zeszyt, podręcznik itp.), nie wypożyczając ich innym uczniom;

- sale są wietrzone co 1 godzinę, a po zakończeniu zajęć danej grupy dezynfekowane;

- codziennej dezynfekcji podlegają drzwi wejściowe do szkoły, drzwi sal gdzie odbywają się zajęcia, stoliki, krzesła, poręcze oraz toalety;

- w razie wystąpienia objawów chorobowy zakaźnej u dziecka, trafia ono do izolatki, a o sytuacji powiadamiani są rodzice, służby sanitarne i ewentualnie pomoc medyczna.

 1. Rodzice posyłający dzieci na zajęcia do szkoły zobligowani są do wypełnienia Formularza zgłoszenia - link do druku: https://drive.google.com/open?id=1ttIVXa5nDcnPlo56sQpK53RFENWd2bDt
 2. Rozumiejąc niejasną sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że warunki bezpieczeństwa sanitarnego w szkole zorganizowane są właściwie, w związku z tym zachęcam do korzystania przez uczniów z zajęć zgodnie z harmonogramem.
 3. Konsultacje indywidualne dla uczniów klas VIII ze względu na ważność egzaminu będą obowiązkowe, a konsultacje przedmiotowe w pozostałych klasach skierowane będą do uczniów, którzy mieli trudności z uzyskaniem ocen (pozytywnych ocen) w okresie kształcenia na odległość. O konieczności odbycia takich konsultacji poinformują rodziców wychowawcy klas.

 

Z pozdrowieniami

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

 

Za nami pierwszy okres kształcenia na odległość. Wszyscy bez wątpienia odczuliśmy wszystkie trudności z tym związane: problemy techniczne i organizacyjne tej formy nauczania, brak bliskich, bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi i nauczycielami. Tęsknimy wszyscy za szkolnym gwarem, możliwością swobodnej rozmowy, wspólnej nauki i zabawy. Jednak czas epidemii wymusza na nas te ograniczenia, które co bardzo prawdopodobne, będą trwały także po zbliżających się Świętach Wielkanocnych. Czekamy na decyzję MEN w sprawie dalszej formy kształcenia, na decyzję dotyczącą terminu egzamin ósmoklasistów i procedury rekrutacji do szkół średnich.

Przed nami okres wiosennej przerwy świątecznej, który potrwa od 9 kwietnia (czwartek) do 14 kwietnia 2020 r. (wtorek). Te dni to czas wolny od kształcenia na odległość, od polecanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego samodzielnych zadań oraz spotkań on-line. Warto go wykorzystać także na uporządkowanie swojego dotychczasowego sposobu pracy, ułożenia sobie planu dnia tak, aby efektywnie i bardziej samodzielnie pracować nad realizacją wymagań, które nakłada wykonywanie obowiązku szkolnego.

Najbliższe dni to przede wszystkim świąteczny czas Wielkiego Tygodnia. Życzę więc wszystkim uczniom i rodzicom, w imieniu swoim oraz nauczycieli i pracowników szkoły błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych miłości bliskich, wiary w zwycięstwo dobra, otuchy w chwilach zwątpienia, nadziei na powrót do normalności, zdrowia i cierpliwości, wiosennej pogody ducha oraz mimo wszystko radości, którą przynosi dźwięk rezurekcyjnych dzwonów.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora dla rodziców z dnia 24 marca 2020 r.

 1. W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493) od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie systematyczne kształcenie na odległość.
 2. Od jutra (środa) praca nauczycieli i uczniów odbywać się będzie, w oparciu o plan zajęć, który będzie widoczny w panelu Dziennika elektronicznego. Wynika on z analogicznych planów zamieszczonych w panelu MEN https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. W dzienniku pojawią się przedmiotowe tematy zajęć (nie sprawdzamy obecności), a w zakładce zadanie domowe nauczycielskie instrukcje, polecenia, linki do kart pracy oraz internetowych materiałów edukacyjnych dla uczniów do samodzielnej pracy w domu (a nie jak do tej pory w wiadomościach – umożliwi to lepszą identyfikację materiałów dla uczniów)
 3. Proponowane formy aktywności uczniów będą dostosowane do ich wieku, możliwości intelektualnych oraz technicznych i wynikają z zapisów Podstawy programowej kształcenia ogólnego, do której realizacji obliguje Rozporządzenie MEN.
 4. Przywrócenie zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość powoduje, że uczniowie ponownie realizują obowiązek szkolny. Prosimy więc o zachęcenie ich do aktywności edukacyjnej (odbieranie wiadomości, wykonywanie poleceń i zadań).
 5. Uczniów klas VIII zachęcamy przede wszystkim do kontynuowania przygotowywania się do kwietniowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego poprzez ćwiczenia na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 1. Ze względu na specyfikę zajęcia wychowania fizycznego ograniczają się do proponowania uczniom rozważnej i zgodnej z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego indywidualnej aktywności ruchowej oraz przekazywania informacji dotyczących edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
 2. Wychowawca świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz wspierając pracę nauczycieli i uczniów mogą wysyłać uzupełniające materiały edukacyjne dla uczniów (np. gry i zabawy domowe, dostęp do lektur on-line).
 3. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami dla uczniów i rodziców odbywają się w dniach pracy szkoły od poniedziałku do piątku godz. 11.00 – 12.30 oraz 16.00 – 17.00 (za pośrednictwem funkcji wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz poprzez pocztę internetową).
 4. Rozporządzenie MEN obliguje nas do dokonywania oceny postępów uczniów w nauce. Będziemy tego dokonywać z dużą ostrożnością i rozwagą. Ocenie może podlegać test podsumowujący kilka tematów, tekst do napisania, rozwiązane zadanie, wykonane ćwiczenia, wytwór pracy plastycznej, technicznej. O dokonywanej ocenie określonej formy i terminie informować będą nauczyciele.
 5. O przypadków problemów zdrowotnych dzieci skutkujących trudnościami w realizacji zajęć proszę informować Dyrektora szkoły.
 6. Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową troskę, cierpliwość, życzliwość i aktywność we wspieraniu szkoły (uczniów i nauczycieli) w realizacji zadań edukacyjnych. Wierzę, że wspólnie w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym przetrwamy ten trudny okres.

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia, pogody ducha, wiele sił i cierpliwości

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

 1. W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r. spowodowaną poważnym zagrożeniem zakażeniami koronawirusem informuję, że zajęcia eduakcyjne w szkole będą zawieszone w dniach 12 – 25 marca 2020 r.
 2. W dniach 12 i 13 marca br. (czwartek/piątek) będzie pełniony nauczycielski dyżur opiekuńczo-wychowawczy (godz. 7.00 – 15.30) dla dzieci rodziców, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie mogą zorganizować opieki w domu.
 3. W kolejnych dniach aż do środy 25 marca br. włącznie, szkoła będzie zamknięta dla uczniów. Jednocześnie bardzo proszę, zgodnie z intencją władz centralnych i lokalnych o pozostanie dzieci i młodzieży w domach rodzinnych w okresie przerwy w zajęciach, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę sanitarną. Pamiętajmy także o rekomendowanych przez władze sanitarne czynnościach higienicznych, a w razie choroby kontakt z instytucjami sanitarnymi i zakładami służby zdrowia.
 4. Zgodnie z prośbą MEN przekazuję również informację, że rodzice dzieci do 8 roku życia, w sytuacji zamknięcia szkoły i podjęcia opieki nad dzieckiem mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego…)
 5. Informujemy także , że w najbliższych dniach za pośrednictwem internetu (dysk w chmurze) oraz komunikatów w dzienniku elektronicznym szkoły https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagorlice/008616/ przekazywać będziemy uczniom informacje o propozycjach ćwiczeń edukacyjnych do samodzielnego wykonania w domu, tak aby czas przerwy nie był okresem oderwania od nauki. Bardzo prosimy rodziców o systematyczne odbieranie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
 6. Przymusowa przerwa w zajęciach niech będzie okazją do zdobycia przez nas wszystkich nowych umiejętności. Zdalne nauczanie może być atrakcyjnym uzupełnieniem tradycyjnej edukacji. Proponujemy więc korzystanie z poleceń, zadań i ćwiczeń do samodzielnej pracy przesyłanych nie tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły. Warto sięgać także do wielu ciekawych zasobów Internetu. To garść propozycji:
  https://www.matzoo.pl/…
  https://epodreczniki.pl/
  https://lektury.gov.pl/
  https://esero.kopernik.org.pl/
  https://ninateka.pl/edu
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
  https://dyktanda.online/app/
  https://pistacja.tv
  https://wiedzazwami.com.pl
 7. W związku z przerwą w zajęciach spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o rozważne korzystanie z obsługi administracyjnej szkoły. W dniach 16 – 25 marca sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 7.30 – 11.00. Prowadzony będzie także dyżur dyrektora i wicedyrektora w godzinach 8.00 – 15.00. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 18 351 30 12 – sekr. 18 351 35 67- dyr. oraz mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy wszystkich z wiarą w rychłe spotkanie

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szymbarku