3 września 2018 r. Inauguracja roku - początek zajęć dydaktycznych

11 października 2018 r. Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie uczniów klas pierwszych

(uroczystość szkolna)

1 listopada2018 r. Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)

2 listopada 2018 r. Dzień Zaduszny (dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych)

8 listopada 2018 r. V Konferencja dla rodziców i nauczycieli ,Autorytet, Wychowanie, Patriotyzm

9 listopada 201.8 r. Narodowy Dzień Niepodległości (uroczystość szkolna)

11  listopada 2018 r. Uroczysty Koncert z okazji 100-lecia Niepodległości

21 grudnia 2018 r. Szkolna Wigilia (uroczystość szkolna)

23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna

11 stycznia 2019 r. Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

14-27 stycznia 2019 r. Ferie zimowe

14 stycznia 2019 r. Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

30 stycznia 2019 r. Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów

31 stycznia 2018 r. Zakończenie I semestru

21 marca 2019 r. Uczniowski Dzień Profilaktyki i Zdrowia (zaj. wychowawcze)

10-11-12 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny

15-16-17 kwietnia 2019 r. Egzamin uczniów klas VIII SP

10 kwietnia 2019 r. Dzień Pamięci o Zbrodni Katyńskiej (uroczystość szkolna)

15 kwietnia 2019 r. Szkolny Festiwal Nauki

17 kwietnia 2019 r. Dzień Ziemi (uroczystość szkolna)

18 -23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2019 r. Święto Konstytucji 3 Maja (uroczystość szkolna)

30 kwietnia 2019 r. Odpust parafialny (dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych)

1 maja 2019 r. Święto Pracy (dzień wolny od pracy)

2 maja 2019 r. Święto Flagi (dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych)

3 maja 2019 r. Święto Konstytucji (dzień wolny od pracy)

21 maja 2019 r. Dzień Patrona Szkoły

1 czerwca 2019 r. Dzień Dziecka

10 czerwca 2019r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2019 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

19 czerwca 2019 r. Dzień administracyjny (dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych)

20 czerwca 2019 r. Boże Ciało (dzień wolny od pracy)

21 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego (zakończenie zajęć edukacyjnych)

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Ferie letnie