Regulamin

 

 1. GORLICKA ODZNAKA GÓRSKA jest odznaką regionalną Oddziału PTTK w Gorlicach.

 

 1. Celem ustanowienia GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest:
 • popularyzacja turystyki górskiej na terenie Ziemi Gorlickiej,
 • promowanie jej wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia.
 • zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej w formie trekkingu,
 • wskazanie uczniom jednego ze sposobów spędzania wolnego czasu jako rodzaju aktywnego wypoczynku.

 

 1. GOG posiada jeden stopień i mogą ją zdobywać uczniowie klas V –VIII

 

 1. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte od dnia 1.09.2021. Czas zdobywania kolejnych szczytów jest nieograniczony, a kolejność dowolna.

 

 1. Warunkiem uzyskania GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest zdobycie nie tylko najwyższych szczytów położonych na terenie Ziemi Gorlickiej, ale również tych symbolicznych związanych z jej historią.

 

 1. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo, również w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.

 

 1. Potwierdzenia zdobycia 15 szczytów do odznaki gromadzi się na przeznaczonych do tego celu stronach książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ, z podaniem daty wejścia.

 

 1. Wykaz szczytów i miejsc historycznych do zdobycia GOG:

 

 • Góra Zamkowa – 424 m n.p.m.
 • Góra Cmentarna – 357 m n.p.m.
 • Pustki – 446 m n.p.m.
 • Cieklinka – 512 m n.p.m.
 • Maślana Góra – 753 m n.p.m.
 • Chełm – 779 m n.p.m.
 • Ferdel (wieża widokowa) – 640 m n.p.m.
 • Magura Wątkowska– 846 m n.p.m.
 • Magura Małastowska – 813 m n.p.m.
 • Sucha Homola 708 m n.p.m.
 • Rotunda – 771 m n.p.m.
 • Jaworzyna Konieczniańska – 881 m n.p.m.
 • Kozie Żebro – 847 m n.p.m.
 • Góra Jawor – 723 m n.p.m.
 • Lackowa – 997 m n.p.m.
 1. Poświadczeniem zdobycia szczytu są: pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji, podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej PTTK, ratowników górskich, strażników parków narodowych, pracowników Lasów Państwowych lub organizatorów wycieczek. Potwierdzeniem są również fotografie zdobywcy szczytu (lub punktu terenowego) wykonane w charakterystycznym jego miejscu (np. przy tablicy z nazwą szczytu). Zdjęcie należy wkleić do książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ .

 

 1. Po otrzymaniu książeczki GOG, należy ją opisać danymi posiadacza.

 

 1. Podstawą weryfikacji GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami zdobycia wszystkich szczytów. Ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji w Oddziale PTTK w Gorlicach, bądź przesyła ją pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w odpowiednim miejscu książeczki pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki .

 

 1. Zweryfikowana książeczka GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ stanowi podstawę do jej kupienia i noszenia.
 2. Publikacja na stronie Oddziału PTTK w Gorlicach imienia i nazwiska zdobywcy odznaki, odbywa się tylko za jego zgodą.

 

 1. Uczestnik projektu GOG ponosi częściowe koszty związane z projektem. Dotyczyć będą one:
 • kosztów zakupu książeczki
 • kosztów zakupu odznaki
 • kosztów związanych z transportem podczas zdobywania poszczególnych szczytów i miejsc związanych z GOG.

Szkoła w ramach realizacji projektu również włączy się w pokrycie części kosztów w/w przedsięwzięcia.

 

 

 1. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji regulaminu GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Gorlicach.

 

 1. Informacje związane z GOG można uzyskać u pani Marioli Piekarz ( koordynator projektu) oraz w Biurze Oddziału PTTK w Gorlicach ul. Piłsudskiego 6, pod nr tel. 18 352 16 18; 18 352 15 91 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.