Deklaracja dostępności podmiotu publicznego

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku.

http://szkolawszymbarku.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Szymbark464, 38-311 Gorlice
telefon: +48 18 351 35 67
faks: +48 18 351 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej:2017-10-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmów promującego szkołę.

Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2021-01-02

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – mgr Marek Dziedziak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (18) 35 35 67

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły dla osób niepełnosprawnych znajduje się od wewnętrznego podwórza szkolnego do nowego segmentu dydaktycznego oraz hali sportowej. Osoby niepełnosprawne mogą się poruszać tylko w części parterowej nowego segmentu dydaktycznego oraz hali sportowej.

Oba segmenty dydaktyczne szkoły nie posiadają wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w nowej części szkoły.