Akcja „ BohaterOn - włącz historię” to kampania organizowana od 2016 r. przez dwie duże organizacje: Fundację Rosa i Sensoria. Jej zadaniem jest promowanie patriotycznych postaw i tożsamości narodowej oraz stworzenie wspólnoty pamiętającej o bohaterach tamtych dni.

  24 maja mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzielna grupa piątoklasistów z opiekunami p. Agnieszką, p. Aliną i p. Mariolą wyruszyła do Ojcowa.

Klasy czwarte Szkoły Podstawowej w Szymbarku wraz z opiekunami  w dniu 20 maja 2019 r. zwiedzały Kraków.

    Kolejny raz nasi uczniowie poszukiwali swojej zawodowej przyszłości na krakowskim Festiwalu Zawodów. W piątek, 22 marca br. było ich szczególnie dużo, bo obok 33 gimnazjalistów w imprezie wzięło udział także 26 uczniów klas VIII. Młodzi szymbarczanie w ramach zajęć Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, pracując w grupach poszukiwali informacji na temat wybranych zawodów.

W uzgodnieniu z Proboszczem  ks. dr Pawłem Górskim informuję że w dniach 27 - 29 marca br. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Tak jak w roku ubiegłym nauki rekolekcyjne prowadzone będą przez świeckich animatorów oraz księży na terenie szkoły. Odbywać się będą także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez nauczycieli. Szczegóły organizacji zajęć podczas rekolekcji znajdują się w załączniku.
Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły