Po raz kolejny na początku jesieni, 18 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Szymbarku i UKS Gryf Szymbark zapraszają wszystkich miłośników aktywności ruchowej i sportu amatorskiego na  Bieg o Puchar Kasztelu rozgrywany na malowniczej trasie wokół renesansowego dworu obronnego na rzeka Ropą. Impreza ma na celu nie tylko sportową rywalizację na dystansach 5 i 10 kilometrów oraz nordic walking, ale także integrację różnych środowisk biegowych regionu Małopolski i Podkarpacia, także całych rodzin. Oprócz biegów dorosłych rozgrywane będą bowiem biegi dla dzieci i młodzieży. Start i meta zawodów, które rozpoczną się o godzinie 10.00  usytuowane będą w rekreacyjnej przestrzeni Przystanku Szymbark. Biuro zawodów rozpocznie pracę w budynku sali gimnastycznej o godzinie 8.00. Start nordic walking (dystans 5 km) o godzinie 10.45, a start biegów na dystansie 5 km i 10 km o godzinie 11.30.  Zakończenie imprezy i dekoracja zwycięzców planowana jest na godzinę 13.30. Zapraszamy do zapisów na stronie:

XIV Biegu o Puchar Szymbarskiego Kasztelu (kepasport.pl)

Szczegóły w regulaminie.

Naszymi partnerami są: Urząd Gminy Gorlice, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń w Szymbarku, którzy wspierają nas organizacyjnie. Podczas imprezy planowana jest także organizacja mobilnego punktu szczepień pod patronatem szymbarskich gospodyń. Do zobaczenia!

Nominowani do udziału w akcji Niebieskie Motyle 2021 przez SOSW w Szymbarku z chęcią podjęliśmy działania edukacyjne i artystyczne. Zapraszamy do obejrzenia pracy i zabawy uczniów klas najmłodszych Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku w ramach akcji na rzecz solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Organizowaliśmy je na przełomie kwietnia i maja br. Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami...

Klip "Niebieskie motyle w SP Szymbark"

Jak co roku z początkiem maja obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 230 rocznica tego bardzo ważnego wydarzenia dla naszej Ojczyzny. W naszej szkole został zorganizowany konkurs literacko-historyczny na temat: „Konstytucja 3 maja – wczoraj i dziś” dla klas IV-VIII. Uczniowie mieli za zadanie przygotować okładkę gazety z następującymi elementami: logo związane z konstytucją (dłoń, w której znajdzie się hasło kojarzące się z wolnością), krótki wywiad z twórcami Konstytucji 3 Maja, ogłoszenie o jej uchwaleniu, zaproszenie na obiad czwartkowy u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz krzyżówka z hasłem KONSTYTUCJA.

Dla młodszych klas I-III szkoły podstawowej został zorganizowany konkurs plastyczny, gdzie uczniowie mieli wykleić dowolną techniką gołdo w kolorach wolności.

W konkursie wzięły udział 4-osobowe zespoły z klas IV-VIII oraz indywidualni uczestnicy. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością form literackich oraz faktów związanych z uchwaleniem konstytucji. Wszystkie prace były ciekawe, pomysłowe i kreatywnie wykonane.

Jury konkursu (p. Beata Kluk, p. Ewa Rówińska, p. Alina Zachariasz – Kuciakowska), biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie za wykonane gazet przyznało:  

I miejsce: Roksanie Koszyk 

II miejsce: Karolowi Górskiemu

III miejsce: Maksymilianowi Boczoniowi

W konkursie plastycznym ze względu na to, że wszystkie prace były wykonane bardzo ciekawie, jury przyznało wyróżnienie wszystkim uczestnikom. 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie gratulujemy pomysłowości, kreatywności i wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja. Po powrocie do szkoły laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnieni i wszyscy uczestnicy słodkie upominki.  

Szanowni Rodzice,

W związku ze zmianą w  Rozporządzeniu MEiN w dn. 22.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od poniedziałku 26 kwietnia do 2 maja umożliwiono hybrydową organizację zajęć  lekcyjnych tylko w klasach I – III szkoły podstawowej. Oznacza to, że harmonogram zajęć zaplanowany jest w taki sposób, że połowa uczniów klas I-III będzie mieć zajęcia stacjonarne w szkole, a druga część uczniów klas I-III odbywać je będzie zdalnie z wykorzystaniem tak jak dotąd internetowej platformy edukacyjnej. Harmonogram w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne i naprzemienne realizowanie dwóch sposobów prowadzenia zajęć przez poszczególne klasy. Ten trudny do realizacji proces będzie wymagał elastyczności nauczycieli oraz kolejnego dostosowania się Państwa Rodziców do nowej sytuacji edukacyjnej. Niestety uczniowie klas IV – VIII pozostają nadal w domach, uczestnicząc w kształceniu na odległość z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w poszczególnych dniach wg dotychczasowego planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Harmonogram zajęć dla klas I – III  z uwzględnieniem zajęć stacjonarnych (w szkole) oraz zajęć on-line (w domu) został przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły.

W związku z nową sytuacją przypominam uczniom i rodzicom kilka istotnych zasad organizacyjnych.

  1. Obecność dzieci na zajęciach szkolnych łączy się ze stosowaniem zasad sanitarnych (obecność zdrowych dzieci, dezynfekcja i mycie rąk, stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych – wejście, korytarze, toalety, własne przybory szkolne, ograniczenie obecności w  szkole rodziców i osób postronnych).
  2. Dowóz i odwóz uczniów wg wcześniejszego rozkładu (ograniczenie w busie do 10 osób): 

do szkoły – Ośrodek Zdrowia 7.30/ Łęgi Granice 7.40 

ze szkoły – Łęgi Granice 12.30/13.25 Ośrodek Zdrowia 12.40/13.35 

  1. Uczniowie dotychczas uczestniczący w zajęciach świetlicowych mogą korzystać z opieki w świetlicy po zakończonych zajęciach. Ze względów sanitarnych prosimy jednak rodziców niepracujących o odbieranie dzieci po zakończeniu zajęć.
  2. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych nadal odbywają się na terenie szkoły.
  3. Wydawanie obiadów dla uczniów w godz. 11.25 – 12.00
  4. Prosimy rodziców o zaopatrywanie dzieci w potrzebne przybory, podręczniki, II śniadanie i napoje. Można korzystać z wody do picia w szkole tylko do własnych pojemników.
  5. W zakresie procedur sanitarnych w szkole obowiązuje Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 18 stycznia 2021 r.

 

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 4 marca do 9 kwietnia br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2014 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022.

  

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolawszymbarku.pl). Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie do 9 kwietnia 2021r do godz. 1500.

                     Wniosek o przyjęcie do klasy I                                        Zgłoszenie do klasy I SP

Rekrutacja uczniów do projektu "Małopolskie Talenty" na rok szkolny 2021/2022 - druki w załącznikach.

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (plik*.pdf)                   Formularz rekrutacyjny do projektu (plik *.doc)