Na prośbę Urzędu Gminy informujemy o prowadzonym Powszechnym Spisie Rolnym oraz konkursie dla biorących udział w spisie.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatorów – link:

https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/konkurs-aktywni-rolnicy-w-malopolsce/

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN na okres dwóch tygodni, od 24 października do 8 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach IV – VIII szkół podstawowych. Od poniedziałku więc uczniowie tych klas pozostaną w domu, a nauczanie w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. W przypadku naszej szkoły wykorzystamy do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams, na której uczniowie mają utworzone konta i posiadają przekazane przez nauczyciela informatyki loginy i hasła.

Prosimy Państwa o wsparcie swoich dzieci w instalacji na domowych komputerach aplikacji Microsoft Teams oraz logowania się na niej. W razie problemów w zaopatrzeniu w sprzęt komputerowy prosimy zgłaszać je wychowawcom. W miarę zasobów szkoły będziemy próbowali wesprzeć naszych uczniów, tak aby mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Jednocześnie prosimy o zorganizowanie życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia i zadania oraz  uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej i w czasie rzeczywistym (godz. 8.00 – 13/14/15.00). Dobra organizacja samodzielnej pracy uczniów pozwoli uniknąć zaległości i pozwoli na skuteczną realizację celów nauczania.

Prosimy więc o śledzenie dziennika elektronicznego od poniedziałku rano i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który nie ulegnie zmianie. W niedzielę otrzymacie Państwo szczegółowe zarządzenie dyrektora szkoły regulujące kolejny etap kształcenia na odległość.

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pozostają w nauczaniu stacjonarnym i także uczą się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy zachowaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Możliwość dojazdu i powrotu autobusem oraz opieka świetlicowa pozostaje bez zmian.

Jednocześnie proszę o informacje kierowane do dyrektora i wychowawcy klasy o zmiany w sytuacji zdrowotnej uczniów (zakażenie, kwarantanna).

Wszystkim życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w trudnym okresie edukacji.

Pozdrawiam

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Czas wakacyjnego wypoczynku dobiega końca. Przed nami początek roku szkolnego w okresie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie powrócą do szkół w systemie znaczących ograniczeń sanitarnych. Kształcenie w systemie stacjonarnym, które pozwala skuteczniej nauczać i uczyć się, rozwijać umiejętności społeczne i edukacyjne musimy łączyć z bezpieczeństwem zdrowotnym. Także nasza szkoła dostosowała swoje warunki lokalowe do Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół, tak aby pobyt uczniów, nauczycieli i pracowników w szkole ograniczał do minimum możliwość zakażenia koronawirusem. Szczegóły zasad sanitarnych, które, będą obowiązywały w szkole od 1 września br. znajdziecie Państwo pod informacją o inauguracji roku szkolnego.

Najważniejsze zasady obowiązujące to:

 1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
 2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
 3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wejście od podwórza wewnętrznego:

- do „starego” segmentu dydaktycznego klasy I – IV (gdzie korzystają z szafek szatniowych)

- do ”nowego” segmentu dydaktycznego klasy V – VIII (gdzie korzystają z boksów szatniowych).

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
 2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i podręczników.
 3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu lub jeśli to niemożliwe, zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
 5. W szkole nie będzie funkcjonował sklepik szkolny, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
 6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
 7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Gorlice.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.

Zapraszam na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września br. (wtorek). Wszystkich pokładających nadzieję w Opatrzności Bożej zapraszam w imieniu szymbarskich kapłanów na mszę św. o godz. 8.00.  O godz. 9.00 w uroczystej inauguracji na dużej sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw) uczestniczyć będą uczniowie klas pierwszych, czwartych (także rodzice) oraz ósmoklasiści (współgospodarze uroczystości). Uczniów pozostałych klas zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Procedury sanitarne obowiązujące w szkole_1.09.2020

Do zobaczenia w szkole

Marek Dziedziak

Dyrektor SP w Szymbarku

Ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020 przebiegał nieco inaczej niż dni kończące zajęcia edukacyjne w poprzednich latach. Nie było jednak mniej uroczyście, a okoliczności związane z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowały, że było niezwykle radośnie. Uczniowie kończyli rok szkolny podzieleni na dwie grupy: młodszą (klasy I – IV) i starszą (klasy V- VIII). Po mszach świętych o godzinie 8. i 10. mieliśmy możliwość podziękować za pracę w naszej szkole dwóm księżom: ks. Piotrowi Plata i ks. Krzysztofowi Migaczowi, którzy odchodzą do nowych parafii. Serdeczne słowa wdzięczności w imieniu społeczności szkolnej skierowali do nich wicedyrektor Małgorzata Kamińska oraz dyrektor Marek Dziedziak. Dyrekotorzy także podsumowali krótko ten szczególny rok nauki. W ręce wyróżniających się uczniów naszej szkoły trafiły tradycyjne nagrody.

Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych – pierwsze dwa zajęcia, kolejne trzy w formie prezentacji z zamieszczonymi informacjami zgodnymi z tematyką poszczególnych zajęć. W programie wzięli udział uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawczyń pani Eweliny Kocznur i pani Eweliny Trybus oraz dzielnie wspierających rodziców. Uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji i poznali sposoby radzenia sobie, gdy ktoś pali przy nich papierosy.  Na podsumowanie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne oraz przygotowali wiersze o tematyce antynikotynowej.     Materiał filmowy z realizacji projektu

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

W związku z decyzjami MEN z 15 maja br.  dotyczącymi uruchomienia części zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz edukacyjnych na terenie szkół przekazuję informacje o zasadach udziału uczniów w organizowanych na terenie naszej szkoły zajęciach oraz procedurach sanitarnych z tym związanych.

 1. Przywraca się możliwość w szkole organizacji:
 2. zajęć rewalidacyjnych (od dn. 18 maja 2020 r.);
 3. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – III (od dn. 25 maja 2020 r.);
 4. konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas VIII (od dn. 25 maja 2020 r.);
 5. konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV – VII (od. dn. 1 czerwca 2020 r.);
 6. korzystania z zasobów w bibliotece szkolnej (od dn. 27 maja 2020 r.).
 7. Terminy zajęć wskazane zostaną w harmonogramie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym w dniu 25 maja br.
 8. Zasady udziału uczniów w zajęciach określa Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku - dokument link: https://drive.google.com/open?id=1Y6Ng48JoUgR1hSqia-tK8o6-VjHlW6mz

Najważniejsze zasady sanitarne:

- w zajęciach organizowanych w szkole powinny brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, po wcześniejszym poinformowaniu dyrekcji szkoły (telefon: 602532570, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wiadomość w dzienniku elektronicznym);

- uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie przez wejście główne do nowego segmentu dydaktycznego;

- na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice mogą doprowadzić/odbierać/ dziecko do strefy odkażania;

- po dezynfekcji rąk i zmierzeniu temperatury uczniowie wchodzą na teren szkoły i odbywają zajęcia bez maseczek, zachowując bezpieczny dystans 1,5 m od nauczyciela i innych uczestników zajęć;

- uczniowie pracują z nauczycielem indywidualnie lub w małych grupach, przy zachowaniu zasady 4 m kw. przypada na 1 osobę;

- uczniowie przynoszą na zajęcia tylko niezbędne własne przybory (długopis, zeszyt, podręcznik itp.), nie wypożyczając ich innym uczniom;

- sale są wietrzone co 1 godzinę, a po zakończeniu zajęć danej grupy dezynfekowane;

- codziennej dezynfekcji podlegają drzwi wejściowe do szkoły, drzwi sal gdzie odbywają się zajęcia, stoliki, krzesła, poręcze oraz toalety;

- w razie wystąpienia objawów chorobowy zakaźnej u dziecka, trafia ono do izolatki, a o sytuacji powiadamiani są rodzice, służby sanitarne i ewentualnie pomoc medyczna.

 1. Rodzice posyłający dzieci na zajęcia do szkoły zobligowani są do wypełnienia Formularza zgłoszenia - link do druku: https://drive.google.com/open?id=1ttIVXa5nDcnPlo56sQpK53RFENWd2bDt
 2. Rozumiejąc niejasną sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że warunki bezpieczeństwa sanitarnego w szkole zorganizowane są właściwie, w związku z tym zachęcam do korzystania przez uczniów z zajęć zgodnie z harmonogramem.
 3. Konsultacje indywidualne dla uczniów klas VIII ze względu na ważność egzaminu będą obowiązkowe, a konsultacje przedmiotowe w pozostałych klasach skierowane będą do uczniów, którzy mieli trudności z uzyskaniem ocen (pozytywnych ocen) w okresie kształcenia na odległość. O konieczności odbycia takich konsultacji poinformują rodziców wychowawcy klas.

 

Z pozdrowieniami

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły