To już tradycja, bo od  7 lat szymbarska szkoła wspiera inicjatywę społeczną Fundacji Jurka Owsiaka. Tak tez było i w tym roku. W ciągu dwóch dni (13 – 14 stycznia 2018 r.) wolontariusze – uczniowie, nauczyciele, rodzice zapraszali do szkoły wszystkich chętnych do dzielenia się serdecznością i dobrem proponując różnorodne imprezy.

   To już siódmy raz, gdy wolontariusze – uczniowie i nauczyciele szymbarskiej szkoły aktywnie grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny orkiestrowy weekend to tradycyjny Turniej siatkarski „Serdecznych trójek”, do udziału w którym zapraszamy osiem 3-osobowych drużyn kobiecych i tyle samo męskich.