Szanowni Rodzice!

Z przykrością informuję, że brak porozumienia Rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie może doprowadzić w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do rozpoczęcia akcji strajkowej w polskich szkołach. Sytuacja taka może wystąpić także w naszej szkole, w referendum za tą formą legalnego protestu opowiedziało się 86 % pracowników. Prawdopodobnie w zaistniałej sytuacji nie będzie możliwe prowadzenie planowych zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Dlatego zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o organizację w miarę możliwości opieki nad swoimi dziećmi w dniu 8 kwietnia br. w domach rodzinnych. Deklaruję możliwość organizacji bezpiecznych zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach pracy szkoły (godz. 8 -15) dla tych uczniów, których rodzice ze względów osobistych i zawodowych nie będą mogli zapewnić pobytu dziecka w domu. W związku z możliwością zmian w sytuacji dotyczącej organizacji pracy szkoły od poniedziałku 8 kwietnia br., prosimy śledzić kolejne informacje na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

                                                                                  Dyrektor szkoły Marek Dziedziak

W uzgodnieniu z Proboszczem  ks. dr Pawłem Górskim informuję że w dniach 27 - 29 marca br. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Tak jak w roku ubiegłym nauki rekolekcyjne prowadzone będą przez świeckich animatorów oraz księży na terenie szkoły. Odbywać się będą także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez nauczycieli. Szczegóły organizacji zajęć podczas rekolekcji znajdują się w załączniku.
Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

  W dniach 11 i 12 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorami Konkursu byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Gorlickie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy współpracy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasza Płatka Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku działając na podstawie Zarządzeń Nr 16/2019 i Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dn. 28.01.2019 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Szymbarku, czyli we własnym obwodzie szkolnym dokonują tylko zgłoszenia dziecka do szkoły i z mocy prawa są do klasy pierwszej przyjęci. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Szymbarku (obwodem szkoły) składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Gorlice.

Zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym (Szymbark) można dokonywać
w dniach 6 marca – 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
(w godzinach od 7.30 – 15.30) lub bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora szkoły (nowy segment dydaktyczny) Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego składa się
w dniach 1 – 25 kwietnia 2019 r.
Niezbędne do zapisu druki ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do odbioru w sekretariacie lub "klikając" na link:    Wniosek o przyjecie do klasy I SP       Zgłoszenie do klasy I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Marek Dziedziak

   W ramach projektu ,,Poznajemy zawód inżyniera’’ kilkunastu uczniów naszej szkoły wyjechało na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Trzy przedświąteczne dni (18 – 20 grudnia br.) poświęciliśmy na próbne egzaminy dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz ostatniego rocznika gimnazjalistów.