Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku działając na podstawie Zarządzeń Nr 16/2019 i Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dn. 28.01.2019 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Szymbarku, czyli we własnym obwodzie szkolnym dokonują tylko zgłoszenia dziecka do szkoły i z mocy prawa są do klasy pierwszej przyjęci. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Szymbarku (obwodem szkoły) składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Gorlice.

Zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym (Szymbark) można dokonywać
w dniach 6 marca – 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
(w godzinach od 7.30 – 15.30) lub bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora szkoły (nowy segment dydaktyczny) Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego składa się
w dniach 1 – 25 kwietnia 2019 r.
Niezbędne do zapisu druki ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do odbioru w sekretariacie lub "klikając" na link:    Wniosek o przyjecie do klasy I SP       Zgłoszenie do klasy I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Marek Dziedziak

   W ramach projektu ,,Poznajemy zawód inżyniera’’ kilkunastu uczniów naszej szkoły wyjechało na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Trzy przedświąteczne dni (18 – 20 grudnia br.) poświęciliśmy na próbne egzaminy dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz ostatniego rocznika gimnazjalistów.

 

  W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkolnej SPINCE, grupa naszych uczennic udała się w dniu 7 grudnia br. na wycieczkę zawodoznawczą do Gorlic. Serię ciekawych spotkań rozpoczęły od wizyty w Bibliotece Pedagogicznej, w której o pracy biblioteki i zawodzie bibliotekarza (i nie tylko) opowiadała Pani Małgorzata Janusz - Nowicka .

 

 

 

 

 

 

 

Miła chwila dla naszej szkoły i dwójki gimnazjalistów z klasy III b. Jakub Durlak i Kamil Ziobrowski we wrześniu br. zwyciężyli w Biegu Małopolski podczas  Festiwalu Biegowego w Krynicy. 11 grudnia br. z rąk Pani Pauliny Sudoł - Wiceprezes Fundacji Festiwalu otrzymali stypendia sportowe. Dla Jakuba to sukces szczególny, bo powtórzył swój sukces z 2017 r. Gratulujemy i życzymy obu chłopcom dalszych sukcesów sportowych i edukacyjnych.


Po czterech miesiącach 16 naszych uczniów z klas IV i II szkoły podstawowej zakończyła zajęcia sportowe w ramach projektu „Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy”.