Klasy czwarte Szkoły Podstawowej w Szymbarku wraz z opiekunami  w dniu 20 maja 2019 r. zwiedzały Kraków.

    Kolejny raz nasi uczniowie poszukiwali swojej zawodowej przyszłości na krakowskim Festiwalu Zawodów. W piątek, 22 marca br. było ich szczególnie dużo, bo obok 33 gimnazjalistów w imprezie wzięło udział także 26 uczniów klas VIII. Młodzi szymbarczanie w ramach zajęć Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, pracując w grupach poszukiwali informacji na temat wybranych zawodów.

W uzgodnieniu z Proboszczem  ks. dr Pawłem Górskim informuję że w dniach 27 - 29 marca br. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Tak jak w roku ubiegłym nauki rekolekcyjne prowadzone będą przez świeckich animatorów oraz księży na terenie szkoły. Odbywać się będą także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez nauczycieli. Szczegóły organizacji zajęć podczas rekolekcji znajdują się w załączniku.
Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

  W dniach 11 i 12 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorami Konkursu byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Gorlickie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy współpracy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasza Płatka Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku działając na podstawie Zarządzeń Nr 16/2019 i Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dn. 28.01.2019 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Szymbarku, czyli we własnym obwodzie szkolnym dokonują tylko zgłoszenia dziecka do szkoły i z mocy prawa są do klasy pierwszej przyjęci. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Szymbarku (obwodem szkoły) składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Gorlice.

Zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym (Szymbark) można dokonywać
w dniach 6 marca – 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły
(w godzinach od 7.30 – 15.30) lub bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora szkoły (nowy segment dydaktyczny) Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego składa się
w dniach 1 – 25 kwietnia 2019 r.
Niezbędne do zapisu druki ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do odbioru w sekretariacie lub "klikając" na link:    Wniosek o przyjecie do klasy I SP       Zgłoszenie do klasy I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
Marek Dziedziak

   W ramach projektu ,,Poznajemy zawód inżyniera’’ kilkunastu uczniów naszej szkoły wyjechało na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.